SZKOLENIA-POLSKA.PL - Twój portal szkoleniowy

Blog

Co motywuje pracowników?

Pracownicy to cenny kapitał, o który należy dbać i pomnażać go. To właśnie dzięki zaangażowanym pracownikom, firmy zawdzięczają konkurencyjne pozycje na rynku. Jak motywować, by zaangażowanie zatrudnionych u Ciebie osób było większe i nie wynosiło tylko minimum do utrzymania stanowiska pracy? Motywowanie do pracy stanowi jedną z najtrudniejszych funkcji zarządzania. 

Jak motywować?

Na system motywacyjny w danym przedsiębiorstwie wpływa jego kondycja finansowa, wielkość firmy i potencjał kadrowy. Nie bez znaczenia pozostają także kwalifikacje pracowników, płeć, wiek i ich potrzeby. W małej firmie zatrudnia się osoby o niższych kwalifikacjach. W takim miejscu dla wielu osób atrakcyjnym sposobem motywowania będzie możliwość podniesienia swoich kwalifikacji. 

Oczywiście główny motywator stanowi wynagrodzenie. Czynniki mające wpływ na finansową motywację pracowników to: rodzaj pracy, kompetencje pracownika, efekty pracy oraz kryteria rynkowe. Pracodawca zaoferować może podwyżkę, premię uznaniową lub premią uzależnioną od wyników. Nagroda w postępowaniu konkursowym to także godna zauważenia metoda motywowania.

Motywowanie pozafinansowe

Istnieją jeszcze pozapłacowe formy motywowania, wśród których wyróżniamy: materialne oraz pozamaterialne. Do materialnych pozapłacowych form zaliczamy: opiekę medyczną, ubezpieczenie, szkolenia, świadczenia socjalne np. wycieczki, przyjęcia lub karty zniżkowe na zakupy. Bardzo ważną rolę stanowią sposoby motywowania pozapłacowego, niematerialnego. W obszarze organizacyjnym firmy dla pracownika motywatorem jest: awans, samodzielność czy dostęp do informacji a także udział w podejmowaniu ważnych decyzji. 

Doceniaj!

W obszarze psychologicznym natomiast: pochwała, firma o wysokim prestiżu, pewność zatrudnienia, praca w zgranym zespole. Bodźce powyższe zaspokajają potrzebę uznania, szacunku i doskonalenia. Pracowników motywuje także praca w firmie o dobrym zapleczu technicznym. Oznacza to pracę na nowoczesnych urządzeniach, z wykorzystaniem nowej technologii. Rolę odgrywa tutaj bezpieczeństwo i standard pracy. Funkcjonowanie na terenie firmy systemu motywacyjnego niesie wiele korzyści zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. 

Świadczenia finansowe i pozafinansowe sprawiają, że praca jest atrakcyjniejsza i lepiej spostrzegana, co z pewnością ograniczy rotację kadrową. Jakie korzyści otrzymuje firma, która stosuje systemy motywacyjne? Wzrost produktywności i większe zaangażowanie pracowników, lepszy wizerunek firmy oraz lepsza identyfikacja zatrudnionych z celami firmy.

Digital Target Marketing offers a broad range of online services from retail branding and shopping cart development, to email & mobile marketing. With state-of-the-art reporting, site analytics, & build-a-brand testing, we can track where every penny is best spent along with where your campaign is succeeding & where it needs a lift.

Contact Us

+012 (345) 678 99
55 Main Street, New York
55 Main Street, New York

Follow Us