SZKOLENIA-POLSKA.PL - Twój portal szkoleniowy

Blog

Kim jest nauczyciel wspomagający?

Rola nauczyciela wspomagającego w pracy z dziećmi o wyjątkowych potrzebach jest niezwykle ważna. Stanowi on wsparcie dla nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz dla ucznia lub uczniów z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nauczyciel wspomagający działa nie tylko w szkołach podstawowych i średnich, ale również w placówkach przedszkolnych. Co konkretnie wchodzi w zakres jego obowiązków?

Nauczyciel wspomagający w przedszkolu – jakie są jego obowiązki?

Nauczyciel wspomagający to profesjonalista w dziedzinie pedagogiki specjalnej, którego głównym zadaniem jest wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo bądź na spektrum autyzmu. Aby zostać nauczycielem wspomagającym należy ukończyć studia magisterskie bądź podyplomowe z zakresu pedagogiki specjalnej, choćby oligo-, sufro czy tyflopedagogiki. W klasach z oddziałem integracyjnym obecność nauczyciela wspomagającego jest praktycznie rzecz biorąc obowiązkowa, natomiast w szkołach ogólnodostępnych nauczyciel wspomagający jest zatrudniany przez dyrektora wtedy, gdy wymagane jest to w treści orzeczenia o specjalnych potrzebach edukacyjnych danego dziecka. Wiemy już, kim jest i czym się zajmuje, ale jakie są konkretne zadania nauczyciela wspomagającego?

Więcej na temat edukacji oraz tematów związanych z pracą z dziećmi znajdziesz na portalu: stawiamnaedukacje.pl

Jakie są obowiązki nauczyciela wspomagającego?

Obowiązki nauczyciela wspomagającego są różnorodne i wymagające specjalistycznej wiedzy oraz zaangażowania. Nauczyciel wspomagający współpracuje z nauczycielem prowadzącym, integrując dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności w grupie rówieśniczej. Jego zadaniem jest dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, a także udzielanie wsparcia w procesie socjalizacji i komunikacji. Pomaga dzieciom w przezwyciężaniu trudności oraz rozwijaniu ich potencjału, korzystając z różnorodnych narzędzi i technik edukacyjnych. Uczestniczy również w sporządzeniu IPET (indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego) oraz WOPFU (wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia).

Nauczyciel wspomagający w przedszkolu

Zadania nauczyciela wspomagającego w przedszkolu są w gruncie rzeczy podobne do zadań nauczyciela wspomagającego w szkole, dostosowuje się je jednak do wieku i poziomu młodszych dzieci dopiero rozpoczynających swoją edukacyjną przygodę. Jego zadaniem jest budowanie relacji z dziećmi oraz ich rodzicami, stanowiąc wsparcie nie tylko dla dziecka z niepełnosprawnością, ale również dla całej społeczności przedszkolnej, kreując atmosferę zrozumienia, akceptacji i otwartości. Czym jeszcze zajmuje się nauczyciel wspomagający w przedszkolu? Obowiązki takiego nauczyciela to również dostosowanie zajęć w przedszkolu do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka z orzeczeniem. Realizuje się to w formie zajęć rewalidacyjnych lub innych form wyrównujących szanse dziecka z innymi dziećmi. W przedszkolu nauczyciel wspomagający także skupia się na integracji dziecka z wyjątkowymi potrzebami edukacyjnymi z resztą grupy oraz na wspieraniu reszty kadry pracowniczej.

Leave A Comment

Digital Target Marketing offers a broad range of online services from retail branding and shopping cart development, to email & mobile marketing. With state-of-the-art reporting, site analytics, & build-a-brand testing, we can track where every penny is best spent along with where your campaign is succeeding & where it needs a lift.

Contact Us

+012 (345) 678 99
55 Main Street, New York
55 Main Street, New York

Follow Us