NEGOCJATOR – Nowoczesne metody prowadzenia negocjacji

Miejsce Warszawa
Email
Telefon 085 674 50 00
Data Rozpoczęcia 2018-07-19
Data Zakończenia 2018-07-20
Czas trwania 2 dni (16 godzin)
Cena 749.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Szkolenie jest nowatorską propozycją na rynku polskim zawierającą pełną wiedzę na temat prowadzenia procesu negocjacji. Pozwala uczestnikom poznać swój potencjał, predyspozycje oraz wiedzę z zakresu psychologii, niezbędne do osiągania sukcesu w negocjacjach.

Cele i korzyści szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w formie dialogu i wymiany doświadczeń, wypełnione symulacjami z praktyki negocjacyjnej, dzięki czemu uczestnicy doskonalą swoje umiejętności na najwyższym poziomie i w odniesieniu do konkretnej rzeczywistości zawodowej. Udział w tym szkoleniu pozwala również na usystematyzowanie wiedzy i poznanie innowacyjnych narzędzi umożliwiających poprawę efektywności negocjacji.


Grupa docelowa

Szkolenie jest skierowane do osób negocjujących umowy handlowe w obszarze sprzedaży i zakupów, które zarządzają zespołami, prowadzą negocjacje wewnętrzne (np. członków zarządów lub związków zawodowych) oraz na zewnątrz organizacji. Warsztat jest przeznaczony dla osób chcących mieć pełny zakres umiejętności i kompetencji w obszarze negocjacji i poznać tajniki profesjonalnych negocjatorów.

Program polecamy także kadrze kierowniczej: menedżerom, którzy w swojej pracy spotykają się z potrzebą wdrażania nowych rozwiązań, technologii, produktów lub pracują w firmach dynamicznie przeobrażających się i podlegających restrukturyzacjom.

Metody szkoleniowe

  • Praktyczne warsztaty + trening umiejętności.
  • Mini wykłady,
  • Scenki sytuacyjne,
  • Case study,
  • Dyskusja moderowana,
  • Informacje zwrotne dla uczestników od trenera.

PROGRAM SZKOLENIA

I. UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE NEGOCJATORA

·         Predyspozycje osobowościowe.

·         Umiejętności intelektualne.

·         Skuteczne zachowania.

·         Postawy i przekonania.

II. DWIE TWARZE NEGOCJACJI - UMYSŁ I EMOCJE

·         Budowanie klimatu i atmosfery negocjacji.

·         Wpływ emocji na przebieg i wynik negocjacji.

·         Jak reagować na emocjonalne zachowania drugiej strony?

·         Strefa decyzji w negocjacjach.

III. OTWARCIE NEGOCJACJI

·         Czym jest negocjowanie? Elementy wchodzące w sferę negocjacji.

·         Kolejne fazy negocjacji.

IV. NEGOCJACJE JAKO KONFLIKT

·         Teoria konfliktu w negocjacjach. Źródła konfliktu. Przyczyny konfliktu. Fazy rozwoju konfliktu.

·         Jak komunikować się w konflikcie w negocjacjach – opcje możliwych taktyk i podejść.

·         Algorytmy rozwiązań w sytuacjach konfliktowych.

V. TYPY NEGOCJACJI W BIZNESIE

·         Negocjacje w sprzedaży. Negocjacje z dostawcami.

·         Negocjacje wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

·         Negocjacje eksperckie.

·         Negocjacje cenowe.

·         Negocjacje via e-mail & phone.

VI. KOMUNIKACJA JAKO PODSTAWA OSIĄGANIA SUKCESU W NEGOCJACJACH

·         Język korzyści i język zmysłów – dobór słów i ich ważność.

·         Umiejętność zadawania pytań.

·         Elastyczność prowadzenia rozmowy.

·         Sztuka słuchania.

VII. STRATEGIA NEGOCJACJI

·         Jak stworzyć efektywną strategię negocjacji.

·         Stanowiska a interesy.

·         Ochrona podstawowych interesów – różne drogi dojścia do celu (realizacji interesu).

·         Budowanie porozumienia negocjacyjnego.

VIII. ASERTYWNA PERSWAZJA W NEGOCJACJACH

·         Argumenty i argumentowanie.

·         Kontrtaktyki i kontrargumenty w negocjacjach.

·         Asertywność. Czyli jak dawkować siłę w sytuacjach trudnych.

IX. PLANOWANIE I PROWADZENIE ROZMÓW – ETAPY NEGOCJACJI

X. KULTUROWE UWARUNKOWANIA NEGOCJACJI.

·         Style negocjacji a narodowość.

·         Kulturowy podział emocjonalny.

·         Kultury protransakcyjne i propartnerskie.

XI. WPŁYW, MANIPULACJE I PRESJA W NEGOCJACJACH.

XII. JA NEGOCJATOR. KSZTAŁTOWANIE WIZERUNKU I AUTORYTETU NEGOCJATORA. DRESS CODE.