Zbieramy oferty organizacji szkoleń i warsztatów.

Szanowni Państwo,

W związku z organizacją projektu Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3? – szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego zapraszamy do przesyłania ofert na realizację trzydniowych szkoleń dla ok. 14 osób każde w zakresie: wynajem sali szkoleniowej, obsługa gastronomiczna, usługa noclegowa. Szkolenia będą realizowane w okresie lipiec-grudzień 2017 r. na obszarze województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego.

Miejscowości przewidziane do realizacji szkoleń to:

 • Włocławek
 • Brodnica
 • Ciechocinek
 • Golub-Dobrzyń
 • Grudziądz
 • Inowrocław
 • Wąbrzeźno
 • Pułtusk
 • Radom
 • Płock
 • Piaseczno
 • Ciechanów
 • Ostrów Mazowiecka
 • Siedlce
 • Ostrołęka

UWAGA! Trwa rekrutacja do projektu „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3? – szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PM Group Laax sp.z o.o. i Zegar Słoneczny sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 – szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego.

Projekt jest skierowany do przedstawicieli gmin (liczących do 5000 mieszkańców) odpowiedzialnych za tworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województw kujawsko – pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

  Serdecznie zapraszamy:

 • wójtów, burmistrzów gmin i ich zastępców od spraw społecznych;
 • członków rad gminnych (np. członkowie komisji ds. społecznych);
 • pracowników urzędów, biur, jednostek pomocniczych, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych lub innych jednostek organizacyjnych gminy.
  W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • 3-dniowe szkolenie z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, diagnozy potrzeb funkcjonowania placówki wczesnej edukacji i opieki, plany tworzenia rozwoju, zagadnienia związane z finansowaniem, współpraca na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry;
 • materiały szkoleniowe;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • wyżywienie podczas szkoleń (przerwy kawowe i obiad);
 • ubezpieczenie NNW;
 • certyfikat ukończenia szkolenia.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze projektu:


PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Legionowa 28 lok. 101,

15-281 Białystok

Tel. 533 333 414,

e-mail: projekty@skolenia-polska.pl

oraz na stronie internetowej http://szkolenia-polska.pl/instytucje-opieki-nad-dziecmi

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu POWER 2014-2020 z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dnia 16 marca 2017 r. PM Group Laax sp. z o.o. sp. k. zawarła umowę z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3? – szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego”. Partnerem projektu jest Zegar Słoneczny sp. z o.o., który świadczy kompleksowe wsparcie dla osób prawnych i fizycznych zainteresowanych założeniem lub już prowadzących placówki wczesnej edukacji i opieki (żłobki, kluby dziecięce, miejsca opieki prowadzonej przez dziennych opiekunów, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego).

W ramach projektu zaplanowano organizację 52 trzydniowych szkoleń dla około 728 przedstawicieli gmin (liczących do 5000 mieszkańców) odpowiedzialnych za tworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z obszaru województwa mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

Projekt będzie realizowany od 02.01.2017 r. do 31.07.2018 r.

Wartość projektu wynosi 959 880,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego to aż 931 083,60 zł.

Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

W dniu 2 marca 2017r. PM Group Laax Sp. z o.o. Sp. k. podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na organizację 7 jednodniowych spotkań i szkoleń dla około 420 odbiorców działań PARP. Przewidywany okres realizacji projektu to miesiące marzec oraz kwiecień 2017. Spotkania dotyczą działań oraz poddziałań w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW).
Umowa w ramach projektu obejmuje m.in.:

 • Zapewnienie sal szkoleniowych w centrum Warszawy
 • Obsługę gastronomiczną
 • Zagwarantowanie usługi fotograficznej oraz rejestracji spotkań (transmisja on-line i audio)
 • Zapewnienie eksperta z zakresu działań/poddziałań POIR oraz POPW
 • Rekrutacja uczestników
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych
 • Zapewnienie osoby do obsługi recepcji oraz obsługi technicznej i obsługi komunikacyjnej

Więcej informacji dotyczących spotkań znajdą Państwo na stronie internetowej PARP.

Kontynuacja szkoleń dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Dnia 22.02.2017r. PM Group Laax Sp. z o.o. Sp. k. oraz Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych podpisały aneks do umowy z 11.10.2016r. tyczący się przeprowadzenia 14 dodatkowych szkoleń specjalistycznych w ramach uzupełnienia projektu kompleksowej organizacji 30 jednodniowych szkoleń specjalistycznych w woj. mazowieckim. Tym razem szkolenia będą realizowane wyłącznie w Warszawie i dotyczyć będą następujących tematów:

 • Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych
 • Biznes plan
 • Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi oraz zasada konkurencyjności-obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014-2020. Najczęściej popełniane błędy
 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis-obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014-2020
 • Ewidencja księgowa w kontekście rozliczania projektów w ramach RPO WM 2014-2020

Uczestnikami szkoleń mogą być beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci RPO WM 2014-2020.

Zaproszenie do współpracy

Szanowni Państwo,
W związku z organizacją projektu Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3? – szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego zapraszamy do współpracy przy realizacji trzydniowych szkoleń dla ok. 14 osób każde w zakresie: wynajem sali szkoleniowej, obsługa gastronomiczna, usługa noclegowa. Szkolenia będą realizowane w okresie kwiecień-grudzień 2017 r. na obszarze województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego.


Wymogi odnośnie obiektu i wyżywienia:

 • Obiekt, powinien posiadać standard trzech ewentualnie dwóch gwiazdek


Sala konferencyjna musi być/mieć:

 • Klimatyzowana
 • Wyposażona w rolety zaciemniające okna;
 • Wyposażona w liczbę stołów i krzeseł dla wszystkich uczestników;
 • Umiejscowiona w pobliżu zaplecza sanitarnego w tym toalety;
 • Wyposażona w bezprzewodowy dostęp do sieci INTERNET;
 • Projektor multimedialny z ekranem do wyświetlania;
 • Flipchart z papierem i flamastrami;
 • Dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Wyżywienie:

 • Serwis kawowy obejmujący: kawę rozpuszczalną i mieloną, herbatę, wodę mineralną, śmietankę lub mleko do kawy, cytrynę, cukier, słodkie i słone przekąski lub owoce. Przerwa kawowa powinna być serwowana dwukrotnie w ciągu dnia szkoleniowego w specjalnie wydzielonym miejscu dla wszystkich uczestników.
 • Obiad – obiad składa się z dania pierwszego (zupy) i dania drugiego z dodatkami skrobiowymi, surówką i napojem. Możliwość wyboru przez uczestników drugiego dania spośród dania mięsnego i bezmięsnego.
 • Kolacja – zimne przekąski (pieczywo, wędliny, sery, warzywa, dżem, sałatki), herbata,kawa, woda.


Noclegi:

 • pokoje 1 i 2-osobowe z łazienką (ze śniadaniem).

Zainteresowanych prosimy o wysłanie oferty wraz z cenami na adres: katarzyna.maslowska@szkolenia-polska.pl lub mariola.lagocka@szkolenia-polska.pl

W razie pytań, zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 533-333-414, 734-103-006.

Podpisanie umowy z Centralną Komisją Egzaminacyjną

Dnia 06.02.2017 r. firma PM Group Laax Sp. z o.o. Sp.k. podpisała umowę z Centralną Komisją Egzaminacyjną na organizację 219 spotkań w ramach realizacji Projektu pn.”Rozwój banków zadań do egzaminu zawodowego”. Umowa obejmuje następujące usługi:

 • zapewnienie odpowiednio wyposażonych sal, w których będą odbywać się spotkania
 • zagwarantowanie bazy noclegowej
 • obsługa gastronomiczna wraz z serwisem kawowym
 • zapewnienie osoby do obsługi administracyjno-informacyjnej i technicznej

Projekt będzie realizowany do 14.12.2018 r. Dofinansowaniem w ramach projektu zostanie objętych ok. 2746 osób.

Rekrutacja do projektu „Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielości”

Uwaga! Trwa rekrutacja uczestników do projektu!

Jeżeli jesteś młodą osobą, która opuściła w ciągu ostatniego roku pieczę zastępczą, nie pracujesz i nie uczysz się stacjonarnie (dziennie), zamieszkujesz województwo mazowieckie i potrzebujesz wsparcia na samodzielnej drodze życia, POMOŻEMY CI.

Z nami zdobędziesz nowe kompetencje, kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb mazowieckiego rynku pracy, doświadczenie i pracę!

  W projekcie przewidziano wsparcie w postaci:

 • identyfikacji potrzeb uczestników oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
 • poradnictwo zawodowe,
 • poradnictwo psychospołeczne,
 • wsparcie psychologiczno – doradcze,
 • szkolenia zawodowe i komputerowe (certyfikaty),
 • staże zawodowe,
 • ofertę zatrudnienia skierowaną specjalnie do ciebie!

 

ZAPRASZAMY Cię do udziału w projekcie „Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności”

Zakończenie projektu kompleksowej realizacji 30 jednodniowych szkoleń specjalistycznych organizowanych dla MJWPU.

12.12.2016 r. w Warszawie odbyło się ostatnie szkolenie organizowane na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zakończyło ono realizację projektu polegającego na kompleksowej realizacji 30 jednodniowych szkoleń specjalistycznych w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Szkolenia specjalistyczne obejmowały 5 tematów:

 • Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych
 • Biznes plan
 • Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi oraz zasada konkurencyjności-obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014-2020. Najczęściej popełniane błędy
 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis-obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014-2020
 • Ewidencja księgowa w kontekście rozliczania projektów w ramach RPO WM 2014-2020

Szkolenia realizowane były w listopadzie i grudniu 2016 r. 10 z nich odbyło się w Warszawie oraz po 4 w Oddziałach Zamiejscowych MJWPU-Ciechanowie, Ostrołęce, Siedlcach, Płocku i Radomiu.

Uczestnikami szkoleń byli beneficjenci oraz potencjalni beneficjenci RPO WM 2014-2020. Mieli gwarantowany bezpłatny udział, materiały szkoleniowe oraz catering.

Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nich udział 883 osoby.

Szkolenia na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Dnia 12.10.2016 r. podpisaliśmy umowę na realizację dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 30 jednodniowych szkoleń specjalistycznych w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Szkolenia będą dotyczyły następujących tematów:

 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis – obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014 – 2020.
 • Biznes Plan.
 • Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi oraz zasada konkurencyjności – obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014 – 2020. Najczęściej popełniane błędy.
 • Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych.
 • Ewidencja księgowa w kontekście rozliczenia projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020.

Wszyscy uczestnicy mają zapewniony BEZPŁATNY udział w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów oraz całodzienne wyżywienie.
Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, poprzez ankietę zgłoszeniową, która jest dostępna na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – www.funduszedlamazowsza.eu
Warunkiem udziału w szkoleniu jest wysłanie kompletnie wypełnionej ankiety na adres: specjalistyczne@mazowia.eu
Po więcej informacji zapraszamy również na naszą stronę: www.szkolenia-polska.pl/mazowia
Serdecznie zapraszamy