Fundusze europejskie dla samorządów - możliwość finansowania

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-03-12
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 500.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  Grupa docelowa

Pracownicy Administracji Samorządowych

Cele i korzyści szkolenia

 • Umiejętność samodzielnego pisania wniosków o dotacje

 • Nabycie wiedzy o możliwościach uzyskania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) na wybrane przedsięwzięcia

 • Uzyskanie informacji o aktualnych programach operacyjnych

 • Nabycie umiejętności identyfikacji projektów mogących uzyskać wsparcie

 • Weryfikacja własnych pomysłów z wieloletnim praktykiem mającym doświadczenie w uzyskiwaniu dotacji unijnych


  

 1. Fundusze europejskie – możliwości uzyskania wsparcia
 • Zasady podziału środków finansowych w Polsce w latach 2014-2020
 • Dostępne środki unijne dla projektów z poziomu regionalnego
 • Dostępne środki unijne dla projektów z poziomu krajowego
 • Omówienie i wybór dotacji możliwych do uzyskania przez JST
 • Określenie jakie są możliwości sfinansowania przedsięwzięć w ramach Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020:
 • Ścieżka aplikowania o wsparcie
 • Wybór dokumentacji programowej – jakie dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie
 • Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie
 • ZIT czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 • Źródła informacji o funduszach europejskich, czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach
 1. Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych
 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego
 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie
 • Analiza planowanych źródeł finansowania
 • Przygotowanie budżetu projektu
 • Procedura oceny wniosku