Rozliczanie i promocja dotacji unijnych

Miejsce Białystok
Data Rozpoczęcia 2018-02-13
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 450.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

 Grupa docelowa

 • Osoby zarządzające projektami unijnymi, koordynujące i rozliczające projekty

 • Pracownicy działów finansowo-księgowych, z jednostek już realizujących projekty, jak również zamierzających ubiegać się o dotacje

Cele i korzyści

 • Realizacja warsztatów z przygotowania wniosków o płatność
 • Zapoznanie z obiegiem i kontrolą dokumentów
 • Nabycie umiejętności promocji projektu - wybór właściwej formy promocji
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z metodyką rozliczania uzyskanego wsparcia ze środków Unii Europejskiej
 • Realizacja warsztatów z wypełniania dokumentacji niezbędnej do rozliczenia dotacji
 • Przekazanie praktycznych wskazówek jak przygotować wniosek o płatność i prawidłowo opisać dokumentację projektową

 

 1. Regulacje prawne dotyczące kwalifikowalności wydatków
 2. Omówienie dokumentów niezbędnych przy realizacji projektu
 3. Omówienie zasad związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty
 4. Kwalifikowalność wydatków
 5. Zasady dokonywania zmian w budżecie projektu
 6. Obieg i kontrola dokumentów
 7. Zasady rozliczeń projektów