Skuteczna rekrutacja

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-02-24
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 600.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  Grupa docelowa

Szkolenie polecane jest specjalistom HR, kierownikom liniowym, menedżerom średniego szczebla oraz wszystkim osobom biorącym udział w selekcji kandydatów na wakujące stanowiska pracy w firmie

Cele i korzyści

 • Nabycie umiejętności opracowywania profili kompetencyjnych kandydata
 • Poznanie metody efektywnej analizy aplikacji oraz ich selekcji
 • Zapoznanie się z metodami tworzenia pytań do wywiadu kompetencyjnego
 • Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmów rekrutacyjnych tak, aby zebrać rzetelne informacje o kandydacie oraz zweryfikować jego umiejętności
 • Uczestnicy zdobędą wiedzę i przećwiczą, jak profesjonalnie zaplanować i przeprowadzić proces rekrutacji i selekcji
 • Umiejętność samodzielnego zaplanowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane stanowisko

Metody szkoleniowe

Szkolenia są prowadzone w formule warsztatowej, z wykorzystaniem case’ów biznesowych, zadań grupowych i indywidualnych, dyskusji moderowanych oraz ćwiczeń z użyciem kamery


  

 1. Wprowadzenie do procesu rekrutacji i selekcji pracowników

 • Modele selekcyjne stosowane w organizacjach
 • Tworzenie i zastosowanie opisu stanowiska pracy czyli określanie kluczowych elementów danego stanowiska
 • Projektowanie ogłoszenia rekrutacyjnego
 • Wybór źródeł rekrutacji kandydatów – rekrutacja wewnętrzna vs zewnętrzna
 • Outsourcing funkcji związanej z doborem personelu
 • Organizacja przebiegu procesu doboru kandydatów
 • Dobór odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych
 1. Tworzenie profilu kompetencyjnego oraz wywiad kompetencyjny
 • Pojęcie kompetencji miękkich, twardych i wskaźnika behawioralnego
 • Tworzenie profilu kompetencyjnego
 • Najczęściej popełniane błędy w posługiwaniu się kompetencjami oraz wnioskowaniem na ich podstawie
 1. Rozmowa kwalifikacyjna
 • Wywiad zawodowy i kompetencyjny
 • Kompetencje – kluczowy element rekrutacji
 • Narzędzia penetrujące kompetencje
 • Wywiad kompetencyjny
 1. Wywiad behawioralny
 • STAR – metodologia wywiadu behawioralnego
 • Najczęściej popełniane błędy rekrutera w stosowaniu wywiadu behawioralnego
 • Najczęściej stosowane chwyty kandydata w wywiadzie behawioralnym