Komunikacja interpersonalna w biznesie

Miejsce
Data Rozpoczęcia Trwa Rekrutacja
Cena 99.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Cena przy dofinansowaniu :760zł 99zł

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji pracowników związanych z komunikatywnością, dzieleniem się wiedzą i doświadczeniem oraz efektywną i  skuteczną współpracą w zespole poprzez zdobycie wiedzy z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowania efektywnych zespołów, nabycie umiejętności związanych z efektywną komunikacją oraz ukształtowanie postawy nastawionej na współpracę i wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy członkami zespołu. Skuteczna komunikacja jest jednym z elementów niezbędnych do efektywnej pracy zespołu. Usprawnienie komunikacji wewnętrznej to często klucz do sukcesu projektu, a efektywna komunikacja wewnętrzna to klucz do sukcesu firmy.


Celem kursu  jest przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej tematyki skutecznego kierowania ludźmi, sposób rekrutowania kandydatów, doboru metody efektywnej motywacji,  utrwalania pożądanych kwalifikacji i postaw wobec pracy, oceny pracownicze.


 

  1. Powstawanie grupy i co determinuje jej efektywne działanie
  2. Najczęściej pełnione funkcje w zespole
  3. Proces komunikacji oraz co na niego wpływa
  4. Własny styl komunikowania się
  5. Bariery w komunikowaniu sie
  6. Nauka mówieniaw sposób taki, aby być zrozumiałym
  7. Sztuka parafrazowania i udzielania informacji zwrotnej