"Narzędziownia" HR

Miejsce Cała Polska
Koordynator Karolina Winsław
Email
Data Rozpoczęcia Trwa Rekrutacja
Czas trwania 1 dzień( 8 godz. )
Cena 400.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych poszerzeniem i ugruntowaniem swojej wiedzy, a także wypracowaniem konkretnych rozwiązań na potrzeby swoich organizacji. Działy personalne w firmie to działy strategiczne w rozwijaniu potencjału i zaangażowania pracowników, dlatego proponujemy Państwu kurs, który ma na celu wykształcić, rozwinąć i zainspirować profesjonalistów w dziedzinie HRM. Skierowane jest do menedżerów prowadzących rozmowy oceniające

Cele i korzyści szkoleniowe

 • Poznanie i ocena współczesnych narzędzi rekrutacji i selekcji
 • Sporządzanie profilu zawodowego i kompetencyjnego pracownika
 • Analiza aplikacji pod kątem potrzeb firmy
 • Trening umiejętności przeprowadzania wywiadu selekcyjnego pozwalającego na wyeliminowanie błędów rekrutacyjnych
 • Zdobycie umiejętności dobrego przygotowania systemu ocen okresowych – przygotowanie formularzy oceny i zdefiniowanie kryteriów oceny, profesjonalne przygotowanie się do rozmowy oceniającej, przygotowanie pracowników i przełożonych

Metody szkoleniowe

Szkolenia są prowadzone w formule warsztatowej, z wykorzystaniem case’ów biznesowych, zadań grupowych i indywidualnych, dyskusji moderowanych oraz ćwiczeń z użyciem kamery. Cykl jest zorientowany na wypracowanie praktycznych umiejętności uczestników.


Program I dnia

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie
 • Koncepcje dotyczące zarządzania ludźmi w organizacji
 • Założenia i zasady stosowanie systemów ZZL
 • Strategia firmy a strategia zarządzania zasobami ludzkimi
 • Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi wspierane przez modele kompetencyjne
 • Elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi wraz z wykorzystaniem modeli kompetencyjnych na każdym etapie (zgodnie z cyklem Michigan: selekcja, ocena wynagradzanie i rozwój)
2. Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Planowanie zatrudnienia
 • Przygotowanie procesu rekrutacji
 • Budowanie profili kandydatów oraz modeli kompetencyjnych
 • Metody rekrutacji i selekcji pracowników
3. Rodzaje i zasady budowania wywiadu selekcyjnego
 • Proces rekrutacji i selekcji oparty o modele kompetencyjne
 • Sposoby badania kompetencji podczas procesu rekrutacji i selekcji
 • Wykorzystanie metody STAR podczas procesu rekrutacji
 • Zastosowanie metody STAR podczas rozmowy kwalifikacyjnej , jako narzędzie zbierania informacji o kandydacie
4. Motywowanie pracowników
 • Rodzaje motywacji – podejście psychodynamamiczne, behawioralne i integrujące.
 • Psychologiczne koncepcje motywacji
 • Narzędzia motywowania
 • Sposoby nagradzania pracowników (czynniki płacowe i pozapłacowe)
 • Czynniki kształtujące motywację do pracy
 • Zasady skutecznego motywowania pracowników
 • Zasady budowania skutecznego systemu motywacyjnego
 • Rozmowa oceniająca w aspekcie udzielania motywujących informacji zwrotnych

5. Funkcje i cele systemu ocen okresowych

 • Czym jest efektywny system ocen pracowników
 • Elementy systemu ocen
 • Korzyści systemu ocen
 • Zasady tworzenia i realizowania procesu oceny
 • Etapy procesu oceny
 • Operacjonalizacja kryteriów oceny
6. Ocena oparta na kompetencjach
 • Kryteria ocen i wyznaczniki behawioralne
 • Czynniki podlegające ocenie
 • Samoocena pracownika
 • Zmiana organizacyjna pod kątem wdrożenia okresowej oceny i rola kadry menedżerskiej
 • Przykładowe arkusze ocen – analiza
7. Rozmowa oceniająca, planująca i rozwojowa
 • Cele rozmowy oceniającej
 • Etapy rozmowy oceniającej
 • Przygotowanie się do rozmowy
 • Sterowanie przebiegiem rozmowy
 • Błędy w rozmowach
 • Struktura rozmowy planującej i rozwojowej
 • Mini symulacje rozmów oceniających, planujących i rozwojowych

 Anna Fabiszak -  Muzyka

Certyfikowany trener, ekspert w projektowaniu programów outplacementowych.

„Aby  marzenie mogło się spełnić, najpierw musisz zacząć marzyć"

Brian Tracy

Absolwentka socjologii  na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych i Podyplomowego Studium Coachingu przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: ZZL (rekrutacja i selekcja, motywacja pracowników, ocena pracownicza, plany sukcesji, plany rozwój zarządzanie kompetencjami pracowników itp.) efektywnej komunikacji, sprzedaży i obsługi  klienta (w tym trudny klient), negocjacji, sztuka autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie, zarządzania zespołem, budowania zespołów, zarządzanie konfliktem, zarządzanie zmianą, efektywne przywództwo. Specjalizuje się w programach podnoszących efektywność biznesową i wyniki firm poprzez działania z zakresu strategii personalnej i projektowania najważniejszych procesów oraz narzędzi ZZL. Jest ekspertem w obszarze zarządzania szkoleniami, prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze w firmach będących w procesie zmiany i reorganizacji. Jest ekspertem w zakresie projektowania i monitorowania systemów ocen pracowniczych, motywacji i rozwoju, systemów on boarding w organizacjach.

 

Katarzyna Maternicka-Mordak

Ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, konsultantem i trenerem z kilkunastoletnim doświadczeniem w HR, rozwoju kompetencji, szkoleń i rekrutacji. 

Ukończyła Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Zarządzanie Kompetencjami Pracowników w WSPiZ im. L. Koźmińskiego, roczny kurs trenerski Szkoła Trenerów Grupy TROP oraz liczne szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W pracy wykorzystuje, jako certyfikowany konsultant, narzędzia Extended DISC i Harrison Asessments.

Pracowała jako menedżer i wewnętrzny partner HR oraz trener wewnętrzny w organizacjach z różnych branż oraz jako konsultant i trener w firmie szkoleniowej. Obecnie prowadzi własną działalność szkoleniowo-doradczą (www.kmanage.pl).

Specjalizuje się w procesach analizy i rozwoju kompetencji pracowników oraz opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania zasobami ludzkimi (np. systemy ocen okresowych, MBO, modele kompetencyjne, systemy szkoleń wewnętrznych, employer branding) wspierających cele biznesowe organizacji. Prowadzi szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej przedsiębiorstw  z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania zespołem, sprzedaży, obsługi klienta oraz umiejętności osobistych. 

Posiada doświadczenie w ocenie i rozwoju kompetencji pracowników sprzedaży i obsługi klienta  oraz budowaniu i wdrażaniu standardów obsługi klienta.