Zarządzanie kompetencjami pracowników

Miejsce Cała Polska
Koordynator Karolina Winsław
Email
Telefon 696 208 706
Data Rozpoczęcia 2017-02-21
Czas trwania 1 dzień (8 godz.)
Cena 400.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Grupa docelowa

 • Koordynatorzy polityki szkoleniowej lub programów rozwojowych w firmie
 • Nadzorujący systemy oceny pracowników
 • Chcący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zarządzania kompetencjami

Cele i korzyści szkolenia

 • Zdobycie przez uczestników niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających na profesjonalne tworzenie narzędzi zarzadzania kompetencjami, wdrożenia oraz wykorzystania ich do celów rozwoju potencjału ludzkiego oraz firmy
 • Posiadanie narzędzi zarządzania kompetencjami
 • Praktyczne przygotowanie procesu wyboru kompetencji kluczowych dla firmy
 • Znajomość metod doboru kompetencji do ról i stanowisk w organizacji

Metody szkoleniowe

 • Mini-wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
 • Moderowane dyskusje grupowe
 • Case study
 • Analiza realnych sytuacji zaczerpniętych z życia, dzięki czemu uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki do wykorzystania „od ręki”
 • Symulacje realnych sytuacji – ćwiczenia praktyczne

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi wspierane przez modele kompetencyjne

 • Praktyczne zastosowanie systemu kompetencji w zarządzaniu

 • Cel i korzyści jakie daje podejście kompetencyjne w zarządzaniu HR

 • Elementy składowe systemu zarządzania zasobami ludzkimi

 • Kluczowe różnice między „tradycyjnym” modelem ZZL a modelem ZZL opartym na kompetencjach

2. Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi i możliwość ich powiązania z kompetencjami

 • Kompetencyjny opis stanowiska pracy

 • Rekrutacja i selekcja

 • Programy sukcesji i planowanie ścieżek karier

 • Programy typu top talents

 • Ocena okresowa i zarządzanie efektywnością

 • Wynagrodzenia i premiowanie

 • Szkolenia i rozwój

3. Model kompetencji zawodowych

 • Grupy kompetencji zawodowych

 • Powiązanie kompetencji z zadaniami stanowiska pracy

 • Profil kompetencji dla stanowiska pracy

4. Macierz kompetencji w organizacji

 • Wybór kompetencji kluczowych - tworzenie listy kluczowych kompetencji

 • Wybór kompetencji dla określonych ról organizacyjnych, stanowisk itp.

5. Budowa profili kompetencyjnych i ustalenie standardu definiowania i oceny kompetencji

 • Metoda definiowania kompetencji według schematu ASK

 • Wskaźniki behawioralne - tworzenie listy zachowań wskaźnikowych

 • Skala oceny kompetencji - określanie poziomów oceny

6. Testy kompetencyjne

 • Rodzaje testów wykorzystywanych w procesie rekrutacji i selekcji

 • Budowa testów kompetencyjnych

 • Ocena testów kompetencyjnych

 

Anna Fabiszak -  Muzyka

Certyfikowany trener, ekspert w projektowaniu programów outplacementowych.

„Aby  marzenie mogło się spełnić, najpierw musisz zacząć marzyć"

Brian Tracy

Absolwentka socjologii  na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych i Podyplomowego Studium Coachingu przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.

Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: ZZL (rekrutacja i selekcja, motywacja pracowników, ocena pracownicza, plany sukcesji, plany rozwój zarządzanie kompetencjami pracowników itp.) efektywnej komunikacji, sprzedaży i obsługi  klienta (w tym trudny klient), negocjacji, sztuka autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie, zarządzania zespołem, budowania zespołów, zarządzanie konfliktem, zarządzanie zmianą, efektywne przywództwo. Specjalizuje się w programach podnoszących efektywność biznesową i wyniki firm poprzez działania z zakresu strategii personalnej i projektowania najważniejszych procesów oraz narzędzi ZZL. Jest ekspertem w obszarze zarządzania szkoleniami, prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze w firmach będących w procesie zmiany i reorganizacji. Jest ekspertem w zakresie projektowania i monitorowania systemów ocen pracowniczych, motywacji i rozwoju, systemów on boarding w organizacjach.