Organizacja dwutygodniowych spotkań eksperckich na zlecenie Ministerstwa Energii

Przedmiot umowy, którą podpisaliśmy z Ministerstwem Energii, polega na zorganizowaniu trzech dwudniowych spotkań eksperckich.

Pierwsze, na temat „Pomoc publiczna” odbyło się w czerwcu w Chabrowym Dworku.

Chrabowy Dworek