Akademia badań i analiz

We współczesnym świecie podejmowanie racjonalnych decyzji wymaga rozwiązywania szeregu problemów. Dotyczy to działalności w skali makro – poszczególnych krajów, które muszą rozwiązywać problemy gospodarcze jak i w skali mikro odnoszących się do decyzji podejmowanych przez przedsiębiorstwa czy organy administracji samorządowej. Podjęcie optymalnej decyzji wymaga nie tylko zdiagnozowania problemu ale dobrania odpowiedniej metody jego rozwiązania.

W XXI wieku coraz większą rolę odgrywają w podejmowaniu racjonalnych i optymalnych decyzji metody statystyczne. Bardzo często opis słowny, który jest trudny do weryfikacji, musi zostać zastąpiony bardziej precyzyjnym ujęciem ilościowym, który w analizie złożonych problemów otaczającej nas rzeczywistości stanowi duże ułatwienie i udogodnienie w ich rozwiązywaniu.

Kompleksowy zakres kompetencji

Oferujemy Państwu pełen zakres usług począwszy do analizy zapotrzebowania po szkolenie oraz ewaluację oraz opiekę poszkoleniową. Akademia Badań i Analiz to cykl szkoleń zaprojektowanych z myślą o przekazaniu kompleksowej wiedzy z zakresu szeroko rozumianych metod z obszaru statystyki, ekonometrii, prognozowania, Data Miningu i badań rynku.

Poznaj najnowsze techniki

Akademia Badań i Analiz stanowi odpowiedź na problemy powstające w codziennej pracy osób stykających się z danymi, a które mogą być rozwiązane przy wykorzystaniu zaawansowanych metod ilościowych i dedykowanych narzędzi informatycznych. Nasza oferta jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych poznaniem od podstaw, poszerzeniem i ugruntowaniem swojej wiedzy w zakresie nowoczesnych technik analizy danych z uwzględnieniem specjalistycznego oprogramowania.

Stawiamy na praktyczne rozwiązania

Szkolenia prowadzimy w formie laboratoriów, z wykorzystaniem studium przypadków dotyczących rzeczywistych problemów, które mogą być rozwiązane z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania. Cały cykl jest zorientowany na wypracowanie praktycznych umiejętności u uczestników szkolenia związanych z analizą danych, ich przetwarzaniem, modelowaniem, raportowaniem i wizualizacją.


Terminarz szkoleń


D@ta Explorer - badania, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS Cała Polska rekrutacja trwa
więcej
D@ta Explorer - badania, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS Warszawa 2017-02-23
więcej
Wiedza na śniadanie - Akademia Badań i Analiz Cała Polska rekrutacja trwa
więcej
15 Czerwiec 2015 12:06