Zarządzanie projektami wg standardu PMI

Miejsce Białystok
Email
Telefon 085 674 50 00
Data Rozpoczęcia 2018-10-17
Data Zakończenia 2018-10-18
Czas trwania 2 dni (16 godzin)
Cena 749.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Szkolenie uczy zarządzania projektem zgodnie ze standardem "ProjectManagement Body of Knowledge Guide." Może też stanowić pierwszy krok do uzyskania certyfikacji PMP®. Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi (cykl ćwiczeń praktycznych opartych nastudium rzeczywistego przypadku). Cykl ćwiczeń wspierany jest wykładem standardu PMBOK® Guide.

 


 

Istnieje możliwość dofinansowania udziału w szkoleniu nawet do 80%.

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Pojęcia podstawowe:
  • Project Management Institute (PMI)®, PMBOK®Guide
  • Projekt, portfel projektów, program
  • Typowe problemy projektów
  • Projekt a struktura organizacji.
 1. Inicjowanie projektu:

 

  • Karta projektu
  • Interesariusze projektu
  • Struktura organizacyjna projektu
  • Uzasadnienie biznesowe.

 

 1. Zarządzanie zakresem projektu:
  • Zakres i produkty projektu
  • Dekompozycja zakresu
  • WBS - struktura podziału pracy.
 1. Zarządzanie czasem:
  • Metody sieciowe
  • Metoda ścieżki krytycznej
  • Aproksymacja PERT.
 1. Budżet projektu:
  • Budżet projektu
  • Metody estymacji kosztów.
 1. Zarządzanie ryzykiem projektu:
  • Analiza jakościowa i ilościowa
  • Rejestr ryzyka
  • Rezerwy projektowe.
 1. Realizacja projektu:
  • Kontrola postępu projektu
  • Metoda Earned Value.
 1. Zarządzanie komunikacją:
  • Kanały komunikacji
  • Plan komunikacji
  • Komunikacja formalna i nieformalna.
 1. Zarządzanie jakością:
  • Definicje jakości
  • Podstawowe narzędzia i miary jakości.
 1. Zarządzanie dostawami:
  • Procesy zarządzania dostawcami
  • Typy kontraktów i metody kontroli
  • Zamykanie fazy i projektu.
 1. Zarządzanie interesariuszami:
  • Kluczowi interesariusze projektu
  • Identyfikacja i analiza interesariuszy