Zarządzanie Kompetencjami – jak zoptymalizować kompetencje w firmie przy użyciu profesjonalnych narzędzi informatycznych

Miejsce Warszawa
Email
Telefon 085 674 50 00
Data Rozpoczęcia 2018-06-21
Data Zakończenia 2018-06-22
Czas trwania 2 dni (16 godzin)
Cena 749.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Cele i korzyści szkolenia

 • Zdobycie przez uczestników niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających na profesjonalne tworzenie narzędzi zarządzania kompetencjami, wdrożenia oraz wykorzystania ich do celów rozwoju potencjału ludzkiego oraz firmy
 • Posiadanie narzędzi zarządzania kompetencjami
 • Praktyczne przygotowanie procesu wyboru kompetencji kluczowych dla firmy
 • Znajomość metod doboru kompetencji do ról i stanowisk w organizacji


Grupa docelowa

 • Koordynatorzy polityki szkoleniowej lub programów rozwojowych w firmie;
 • Nadzorujący systemy oceny pracowników;
 • Chcący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zarządzania kompetencjami.

Metody szkoleniowe

 • Mini-wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
 • Moderowane dyskusje grupowe
 • Case study
 • Analiza realnych sytuacji zaczerpniętych z życia, dzięki czemu uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki do wykorzystania „od ręki”
 • Symulacje realnych sytuacji – ćwiczenia praktyczne

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi wspierane przez modele kompetencyjne:

 • Praktyczne zastosowanie systemu kompetencji w zarządzaniu
 • Cel i korzyści jakie daje podejście kompetencyjne w zarządzaniu HR
 • Elementy składowe systemu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kluczowe różnice między „tradycyjnym” modelem ZZL a modelem ZZL opartym na kompetencjach

2. Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi i możliwość ich powiązania z kompetencjami:

 • Kompetencyjny opis stanowiska pracy
 • Rekrutacja i selekcja
 • Programy sukcesji i planowanie ścieżek karier
 • Programy typu top talents
 • Ocena okresowa i zarządzanie efektywnością
 • Wynagrodzenia i premiowanie
 • Szkolenia i rozwój

3. Model kompetencji zawodowych:

 • Grupy kompetencji zawodowych
 • Powiązanie kompetencji z zadaniami stanowiska pracy
 • Profil kompetencji dla stanowiska pracy

4. Macierz kompetencji w organizacji:

 • Wybór kompetencji kluczowych - tworzenie listy kluczowych kompetencji
 • Wybór kompetencji dla określonych ról organizacyjnych, stanowisk itp.

5. Budowa profili kompetencyjnych i ustalenie standardu definiowania i oceny kompetencji:

 • Metoda definiowania kompetencji według schematu ASK
 • Wskaźniki behawioralne - tworzenie listy zachowań wskaźnikowych
 • Skala oceny kompetencji - określanie poziomów oceny

6. Testy kompetencyjne:

 • Rodzaje testów wykorzystywanych w procesie rekrutacji i selekcji
 • Budowa testów kompetencyjnych
 • Ocena testów kompetencyjnych