VAT 2015 – zmiana miejsca opodatkowania usług cyfrowych B2C i nowa procedura MOSS

Miejsce Białystok
Data Rozpoczęcia 2018-03-20
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 500.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

 Grupa docelowa

 • Firmy księgowe, biura rachunkowe, kancelarie podatkowe, doradcy biznesowi

 • Spółki i przedsiębiorcy świadczący usługi drogą elektroniczną na rzecz indywidualnych odbiorców (m.in. tworzenie stron internetowych, gier komputerowych, hosting witryn internetowych, dostarczanie przestrzeni dyskowej,  tworzenie aplikacji  , programów biznesowych, księgowych, antywirusowych, filtrów, zapór, udostępniający muzykę, nagrania,  elektroniczne publikacje, książki, periodyki itp. ) – którzy zostali objęci zmianami w systemie opodatkowania VAT.   

Metody szkoleniowe

 • Wykład uzupełniony przezroczami ilustrującymi główne zasady nowego systemu i problemy jego wdrażania w firmie

 • Analiza przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia

 • Materiał drukowany: wyciąg z dyrektyw i innych materiałów UE, ustaw  i rozporządzeń krajowych, wyjaśnień, komentarzy oraz wykaz źródeł prawnych, i adresów internetowych stron związanych z tą tematyką

Cele i korzyści

Zapoznanie się z nowym (w skali całej UE) systemem rozliczania podatku VAT w usługach cyfrowych dla odbiorców z obszaru UE, w sytuacji braku praktycznych doświadczeń, interpretacji podatkowych i rozstrzygnięć sądów administracyjnych


 

 1. Jednolity Rynek Cyfrowy (Digital Single Market, DSM) – unijny program tworzenia jednolitej europejskiej gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego
 2. DSM a VAT  - zmiany rozliczeń VAT na potrzeby handlu elektronicznego w transgranicznych usługach cyfrowych
 3. Unijny system podatku od wartości dodanej. Dyrektywy, rozporządzenia, rola Trybunału Sprawiedliwości UE. Bezpośrednie stosowanie dyrektyw a ustawodawstwo krajowe
 4. Zmiana miejsca opodatkowania usług cyfrowych B2C. Dyrektywa  112, rozporządzenia Rady UE, unijne noty wyjaśniające, polska ustawa VAT, wyjaśnienia MF
 5. Jakich usług dotyczy zmiana - identyfikacja usług  cyfrowych (nadawczych, telekomunikacyjnych i elektronicznych) podlegających opodatkowaniu w miejscu konsumpcji (B2C) od 01.01.2015
 6. Identyfikacja usługodawcy zobowiązanego do  opodatkowania usługi przy uczestnictwie w usłudze wielu podmiotów i kanałów przesyłu
 7. Identyfikacja miejsca (kraju) opodatkowania usług i statusu w VAT usługobiorcy, zasady domniemania miejsca opodatkowania  i obalania domniemań
 8. Procedura MOSS (Mini One Stop Shop) – unijna i nieunijna. Zasady  rejestracji i wyrejestrowania z systemu, usunięcia podmiotu z systemu i przywrócenia. Prowadzenie ewidencji podatku, deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe, zasady ich składania, płatności i zwrotu podatku
 9. Problem podległości jurysdykcji podatkowej innych krajów UE
 10. Inne pola ryzyka podatkowego w systemie MOSS