Coaching w biznesie - świadome przywództwo

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-03-30
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 400.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  Czym jest przywództwo i kim jest przywódca?

Co takiego musi się stać, żeby ludzie podążyli za liderem i stali się częścią realizowanej przez niego wizji, misji lub celu?
Obserwując arenę polityczną i świat biznesu, model kierowania 3 K czyli komenderowanie, koordynowanie i kontrolowanie, gdzie dominują polecenia, władza, autorytet, szczegółowe instrukcje, wydaje się wciąż aktualny i dominujący.

Czy ten styl przywództwa działa?

Grupa docelowa

Jeżeli jesteś właścicielem firmy, managerem, liderem grupy biznesowej, zarządzasz pracą zespołu, a może dbasz o podnoszenie swoich kompetencji i samorozwój – to szkolenie jest skierowane do Ciebie.

Metody szkoleniowe

Warsztat prowadzony będzie metodą coachingu grupowego w formule uczenia się przez doświadczenie, action learning. Metoda ta zakłada aktywną pracę wszystkich uczestników poprzez pracę w grupie, parach i kilkuosobowych zespołach, pracę opartą o proces, wymianę doświadczeń, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnych oraz pracę na mocnych stronach, a to wszystko w bezpieczniej przestrzeni połączonej z aktywnością i poczuciem sensu.

Cele i korzyści

Podniesienie świadomości i kompetencji w obszarze umiejętności i postaw przywódczych pod kątem budowania zespołu i zarządzania ludźmi w oparciu o coachingowy styl zarządzania

Warsztat będzie przestrzenią do zatrzymania i zastanowienia się nad tym jak kompetencje przywódcy i coachingowy styl zarządzania pomagają:

  • Zbudować zespół w oparciu o mocne strony
  • Zarządzać ludźmi
  • Delegować zadania
  • Udzielać informacji zwrotnych
  • Motywować pracowników
  • Radzić sobie z kryzysem/ konfliktem
  • Radzić sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym