Inteligencja emocjonalna w praktyce

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-03-15
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 400.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  Szkolenie „Inteligencja emocjonalna w praktyce” skierowane jest do osób, które pragną podnieść poziom swoich kompetencji interpersonalnych w aspekcie inteligencji emocjonalnej, budowania relacji, tworzenia więzi prywatnych i zawodowych, teambuildingu.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeżeli Twoim celem jest

  • Podniesienie świadomości w aspekcie inteligencji emocjonalnej – emocje pierwotne i wtórne, schematy
  • Powstawanie emocji
  • Poznanie technik związanych z zarządzaniem emocjami, identyfikacją emocji
  • Poznanie różnić pomiędzy iq oraz eq – umysł racjonalny i nieracjonalny
  • Autodiagnoza twoich mocnych i słabych stron
  • Poznanie wzorców poznawczych
  • Podniesienie poziomu motywacji w aspekcie samorozwoju
  • Budowanie właściwych relacji interpersonalnych
  • Poznanie roli empatii – moje uczucia a potrzeby innych

Metody szkoleniowe

Szkolenie prowadzone będzie metodą coachingu grupowego oraz action learning – również w oparciu o cykl Kolba.