Przetwarzanie danych w programie Excel

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-03-16
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 500.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać nowe, zaawansowane możliwości przetwarzania danych w programie Microsoft Excel

Cele i korzyści szkolenia

 • Nabycie praktycznej wiedzy na temat przetwarzania danych ankietowych, ich wizualizacji oraz raportowania

 • Poznanie możliwości jednego z najpopularniejszych programów służących do raportowania, wizualizacji, przetwarzania i analizy danych 

Metody szkoleniowe

Warsztaty prowadzone w laboratorium z wykorzystaniem programu Microsoft Excel


  

 1. Przegląd najważniejszych funkcji programu Excel przydatnych w przetwarzaniu danych
 • Funkcje statystyczne
 • Funkcje tekstowe
 • Funkcje wyszukiwania i adresu
 • Bazy danych
 1. Filtrowanie danych
 • Różne metody filtrowania danych
 • Autofiltr
 • Filtry zaawansowane
 1. Tabele przestawne
 • Tworzenie tabel przestawnych
 • Modyfikacja tabel przestawnych
 • Obliczenia na tabelach przestawnych
 • Raporty tabeli przestawnej
 1. Wizualizacja danych
 • Wykresy przestawne
 • Tworzenie prostych i zaawansowanych wykresów
 • Wykresy nietypowe