Prognozowanie gospodarcze w Excelu

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-03-15
Czas trwania 1 dzień(8h)
Cena 500.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  Grupa docelowa

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać możliwości programu Microsoft Excel na potrzeby prognozowania

 • Metody szkoleniowe

 • Warsztaty prowadzone w laboratorium z wykorzystaniem programu Microsoft Excel

Cele i korzyści szkolenia

 • Nabycie umiejętności budowy odpowiednich szeregów czasowych, oceny ich jakości, budowy prognoz punktowych i przedziałowych

 • Poznanie technik wizualizacji uzyskanych wyników

 • Zdobycie cennych umiejętności związanych z budową odpowiednich modeli prognostycznych

Metody szkoleniowe

 • Warsztaty prowadzone w laboratorium z wykorzystaniem programu Microsoft Excel

 


  

 1. Wprowadzenie do szeregów czasowych
 • Etapy budowy modeli
 • Metody konstrukcji i oceny jakości prognoz
 1. Prognozowanie szeregów czasowych w Excelu
 • Przygotowanie danych do analizy
 • Wstępna wizualizacja
 • Omówienie dodatku Analysis Toolpak VBA
 1. Konstrukcja modeli prognostycznych i budowa prognoz
 • Modele liniowe
 • Modele nieliniowe
 1. Wybrane modele sezonowości
 • Model addytywny
 • Model multiplikatywny
 • Podejście integralne w zagadnieniu sezonowości