Analiza statystyczna danych w Excelu

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-03-14
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 500.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  Grupa docelowa

 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać możliwości programu Microsoft Excel na potrzeby statystycznej analizy danych

Cele i korzyści szkolenia

 • Przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy na temat wykorzystania metod analizy statystycznej
 • Zdobycie cennych umiejętności związanych z zastosowaniem wybranych metod statystycznych
 • Poznanie możliwości jednego z najpopularniejszych programów służących do statystycznej analizy danych - Excel

Metody szkoleniowe

 • Warsztaty w laboratorium z wykorzystaniem programu Microsoft Excel

  

 1. Przegląd najważniejszych statystycznych funkcji programu
 • Jeżeli
 • Częstość
 • Średnia
 • Odchylenie standardowe
 1. Wybrane rozkłady statystyczne
 • Rozkład normalny
 • Rozkład t-Studenta
 • Rozkład chi-kwadrat
 • Rozkład Fishera – Snedecora
 1. Elementy wnioskowania statystycznego
 • Testowanie hipotez statystycznych
 • Test chi-kwadrat niezależności
 • Test t-Studenta
 1. Dodatek Analysis Toolpak VBA
 • Uruchamianie i używanie
 • Analiza korelacji
 • Analiza regresji