Fundusze europejskie dla firm - możliwość finansowania

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-03-03
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 500.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  Grupa docelowa

 • Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą i pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 • Osoby zamierzające rozpoczęcie działalności gospodarczej

Cele i korzyści szkolenia

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla firm w ramach Funduszy Europejskich

 • Gwarancja  zdobycia  kwalifikacji na najwyższym poziomie

 • Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej

 • Przekazanie praktycznych wskazówek jak napisać poprawny wniosek o dofinansowanie


   I. Fundusze europejskie – możliwości uzyskania wsparcia

 • Omówienie i wybór dotacji możliwych do uzyskania przez przedsiębiorstwo – określenie jakie są możliwości sfinansowania inwestycji przedsiębiorstw w ramach istniejących Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020
 • Przybliżenie podstawowych pojęć w zakresie funduszy unijnych
 • Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie - poszczególne etapy
 • Wybór dokumentacji programowej – jakie dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie
 • Źródła informacji o funduszach europejskich, czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach
II. Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych
 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego
 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie
 • Analiza planowanych źródeł finansowania
 • Przygotowanie budżetu projektu
 • Procedura oceny wniosku
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów powodujących odrzucenie projektu
 • Przekazanie praktycznych wskazówek jak napisać poprawny wniosek o dofinansowanie