Analiza finansowa - zasady tworzenia sprawozdań finansowych

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-02-21
Czas trwania 2 dni (16h)
Cena 1200.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób, które wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w dziale finansów i chcą podnieść swoje kwalifikacje w tym kierunku

Cele i korzyści szkolenia

 • Przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu podstaw tworzenia analiz finansowych – począwszy od podstawowych założeń poprzez stworzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych

 • Szacowanie rentowności inwestycji pod kątem jej opłacalności dla inwestora
 • Stworzenie analizy wskaźnikowej i oceny finansowej przedsiębiorstw
 • Umiejętność tworzenia analiz finansowych
 • Uczestnik nabędzie praktyczną i niezbędną wiedzę i narzędzia, usprawniające pracę w obszarze analiz finansowych

   I. Wstęp do analizy finansowej

 • Podstawowe pojęcia w analizie finansowej
 • Przyjęte założenia do analizy finansowej
 • Planowane przychody ze sprzedaży
 • Planowane koszty działalności
 • Amortyzacja
II. Źródła danych dla analizy finansowej i ich wstępna analiza
 • Bilans - analiza struktury i dynamiki
 • Rachunek zysków i strat - analiza struktury i dynamiki, analiza jakości zysków
 • Zestawienie z przepływów pieniężnych – analiza kierunków przepływów środków
III. Metody analizy płynności finansowej
 • Ocena bieżącej płynności finansowej
 • Analiza pokrycia finansowego
 • Analiza przepływów pieniężnych
 • Analiza z wykorzystaniem wskaźników przepływów pieniężnych
IV. Wartość pieniądza w czasie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

V. Ocena ryzyka planu finansowego