"Narzędziownia" HR - poziom podstawowy

Miejsce Białystok
Data Rozpoczęcia 2018-02-14
Czas trwania 2 dni (16h)
Cena 900.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

 Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych poszerzeniem i ugruntowaniem swojej wiedzy, a także wypracowaniem konkretnych rozwiązań na potrzeby swoich organizacji. Działy personalne w firmie to działy strategiczne w rozwijaniu potencjału i zaangażowania pracowników, dlatego proponujemy Państwu kurs, który ma na celu wykształcić, rozwinąć i zainspirować profesjonalistów w dziedzinie HRM. Skierowane jest do menedżerów prowadzących rozmowy oceniające

Cele i korzyści szkoleniowe

 • Poznanie i ocena współczesnych narzędzi rekrutacji i selekcji
 • Sporządzanie profilu zawodowego i kompetencyjnego pracownika
 • Analiza aplikacji pod kątem potrzeb firmy
 • Trening umiejętności przeprowadzania wywiadu selekcyjnego pozwalającego na wyeliminowanie błędów rekrutacyjnych
 • Zdobycie umiejętności dobrego przygotowania systemu ocen okresowych – przygotowanie formularzy oceny i zdefiniowanie kryteriów oceny, profesjonalne przygotowanie się do rozmowy oceniającej, przygotowanie pracowników i przełożonych

Metody szkoleniowe

Szkolenia są prowadzone w formule warsztatowej, z wykorzystaniem case’ów biznesowych, zadań grupowych i indywidualnych, dyskusji moderowanych oraz ćwiczeń z użyciem kamery. Cykl jest zorientowany na wypracowanie praktycznych umiejętności uczestników.


 Program I dnia

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie
 • Koncepcje dotyczące zarządzania ludźmi w organizacji
 • Założenia i zasady stosowanie systemów ZZL
 • Strategia firmy a strategia zarządzania zasobami ludzkimi
 • Psychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi wspierane przez modele kompetencyjne
 • Elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi wraz z wykorzystaniem modeli kompetencyjnych na każdym etapie (zgodnie z cyklem Michigan: selekcja, ocena wynagradzanie i rozwój)
2. Rekrutacja i selekcja pracowników
 • Planowanie zatrudnienia
 • Przygotowanie procesu rekrutacji
 • Budowanie profili kandydatów oraz modeli kompetencyjnych
 • Metody rekrutacji i selekcji pracowników
3. Rodzaje i zasady budowania wywiadu selekcyjnego
 • Proces rekrutacji i selekcji oparty o modele kompetencyjne
 • Sposoby badania kompetencji podczas procesu rekrutacji i selekcji
 • Wykorzystanie metody STAR podczas procesu rekrutacji
 • Zastosowanie metody STAR podczas rozmowy kwalifikacyjnej , jako narzędzie zbierania informacji o kandydacie
4. Motywowanie pracowników
 • Rodzaje motywacji – podejście psychodynamamiczne, behawioralne i integrujące.
 • Psychologiczne koncepcje motywacji
 • Narzędzia motywowania
 • Sposoby nagradzania pracowników (czynniki płacowe i pozapłacowe)
 • Czynniki kształtujące motywację do pracy
 • Zasady skutecznego motywowania pracowników
 • Zasady budowania skutecznego systemu motywacyjnego
 • Rozmowa oceniająca w aspekcie udzielania motywujących informacji zwrotnych

Program II dnia

1. Funkcje i cele systemu ocen okresowych
 • Czym jest efektywny system ocen pracowników
 • Elementy systemu ocen
 • Korzyści systemu ocen
 • Zasady tworzenia i realizowania procesu oceny
 • Etapy procesu oceny
 • Operacjonalizacja kryteriów oceny
2. Ocena oparta na kompetencjach
 • Kryteria ocen i wyznaczniki behawioralne
 • Czynniki podlegające ocenie
 • Samoocena pracownika
 • Zmiana organizacyjna pod kątem wdrożenia okresowej oceny i rola kadry menedżerskiej
 • Przykładowe arkusze ocen – analiza
3. Rozmowa oceniająca, planująca i rozwojowa
 • Cele rozmowy oceniającej
 • Etapy rozmowy oceniającej
 • Przygotowanie się do rozmowy
 • Sterowanie przebiegiem rozmowy
 • Błędy w rozmowach
 • Struktura rozmowy planującej i rozwojowej
 • Mini symulacje rozmów oceniających, planujących i rozwojowych