Wystąpienia publiczne i komunikacja Trenera

Miejsce Białystok
Data Rozpoczęcia 2018-01-31
Czas trwania 2 dni (16h)
Cena 1200.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

 Umiejętność profesjonalnego prowadzenia wystąpień publicznych należy obecnie do kręgu najbardziej pożądanych kompetencji.  Prezentacje przed grupą są elementami funkcjonowania zawodowego coraz szerszego kręgu specjalistów – począwszy od szkoleniowców, prawników, handlowców a skończywszy na pracownikach administracji publicznej, inżynierach czy informatykach. Nie w każdym przypadku zdobyte wykształcenie czy doświadczenie zawodowe przygotowuje do wystąpień a nie każda osoba posiada cechy ułatwiające prezentowanie idei na forum publicznym. Niewątpliwie jednak każdy może nauczyć się  zasad efektywnej prezentacji i pracować nad kształtowaniem umiejętności z tego zakresu.

Cele i korzyści szkolenia

 • Analiza i sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami podczas wystąpienia
 • Opanowanie i pogłębienie umiejętności swobodnej wypowiedzi retorycznej, przy jednoczesnym pokonaniu zjawiska ,,tremy''
 • Przedstawienie zasad konstruowania przemówień
 • Właściwy dobór sposobu przeprowadzenia wystąpienia
 • Udoskonalenie umiejętności komunikowania się oraz wzmacniania kontaktu ze słuchaczami
 • Umiejętność radzenia sobie z pułapkami komunikacji publicznej
 • Świadomość własnego stylu mówienia

 

 1. Przygotowanie wystąpienia
 • Rodzaje wystąpień i ich charakterystyka
 • Analiza tematu wystąpienia, wybór materiałów źródłowych
 • Analiza potrzeb i oczekiwań odbiorców wystąpienia
 • Reguły projektowania wystąpienia
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnych i materiałów pomocniczych
 1. Podstawy komunikowania się
 2. Budowanie pozytywnego nastawienia u słuchaczy
 3. Sytuacje trudne podczas wystąpień