Efektywna sprzedaż usług szkoleniowych

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-02-14
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 799.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą podnieść swoje umiejętności sprzedażowe, w szczególności szkolenie to kierujemy do trenerów, którzy chcę kształtować i podnosić swoje kompetencje w zakresie sprzedaży doradczej.

Cele i korzyści

 • Zrozumienie i wykształtowanie odpowiedniej postawy poprzez  sprzedaż doradczo – relacyjną zorientowaną na potrzeby Klienta
 • Umiejętne wykorzystanie swoich cech osobistych (silnych i słabych stron) dla wykształtowania indywidualnego stylu sprzedaży oraz stałego rozwoju istotnych cech i kompetencji prowadzących do zwiększenia własnej skuteczności
 • Zwiększenie umiejętności nawiązywania relacji i kształtowania odpowiedniego porozumienia w komunikacji z Klientem
 • Lepsze przygotowanie do procesu sprzedaży oraz zwiększenie skuteczności działań na każdym z etapów procesu
 • Efektywne odkrycie potrzeb klienta na różnych poziomach, co doprowadzi do możliwości przedstawienie lepszych propozycji ofertowych bardziej dopasowanych do preferencji Klienta
 • Opracowanie i wdrożenie indywidualnego planu stałego rozwoju umiejętności sprzedażowych po szkoleniu

    1. Planowanie sprzedaży

 • Metoda wyznaczania celów w sprzedaży jako podstawa planowania aktywności sprzedażowej
 • Analiza i wybór grupy docelowej
 • Określenie Klienta idealnego oraz pożądanej transakcji
 • Opracowanie strategii i planu aktywności sprzedażowych w oparciu o dokonane analizy

2. Techniki i metody działania w procesie sprzedaży m.in.

 • Zbiór metod pozyskiwania kontaktów sprzedażowych
 • Rozmowa telefoniczna – jak przeprowadzić efektywną i skuteczną klasyfikację Klienta i umówić się na spotkanie
 • Jak przygotować się i przeprowadzić efektywne spotkanie sprzedażowe z klientem
 • Techniki efektywnego badania i rozpoznania potrzeb Klienta
 • Jak przygotować i przeprowadzić prezentację sprzedażową
 • Autoanaliza i plan rozwoju umiejętności dla każdego etapu procesu sprzedaży

3. Analiza potrzeb klienta

 • Dlaczego klienci kupują - omówienie generalnych powodów dokonywania zakupów przez Klientów
 • Kategorie i rodzaje potrzeb klientów
 • Stosowanie metod i narzędzie badania potrzeb i oczekiwań Klienta

4. Planowanie działań i aktywności sprzedażowych

 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy w sprzedaży
 • Wykorzystanie lejka sprzedaży