Trener w akcji

Miejsce Białystok
Data Rozpoczęcia 2018-01-20
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 900.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

 Grupa docelowa

Szkolenie rekomendowane jest zarówno dla trenerów wewnętrznych – pracowników chcących pogłębiać sztukę efektywnego prowadzenia szkoleń, jak i osób planujących prowadzenie szkoleń / spotkań / prezentacji

Cele i korzyści

 • Umiejętność przygotowania i prowadzenia szkoleń
 • Nabycie umiejętności projektowania szkolenia
 • Poznanie technik i metod prowadzenia skutecznych szkoleń
 • Nabycie umiejętności przygotowania i poprowadzenia efektywnego szkolenia
 • Stosowania metod szkoleniowych dopasowanych do celów szkoleniowych
 • Tworzenia materiałów szkoleniowych
 • Radzenia sobie z „trudnościami” na szkoleniu
 • Trening przed kamerą - praktyczne sprawdzenie umiejętności

 

 1. Specyfika nauczania osób dorosłych
 • Koncepcja Malcolma Knowlesa
 • Etapy uczenia się dorosłych
 1. Narzędzia procesu szkoleniowego
 • Założenia dotyczące narzędzi procesu szkoleniowego
 • Charakterystyka narzędzi procesu szkoleniowego niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia przez trenera
 1. Projektowanie szkolenia
 • Formułowanie celów szkoleniowych na podstawie informacji pozyskanych w wyniku identyfikacji potrzeb szkoleniowych
 • Planowanie sesji szkoleniowych i ćwiczeniowych
 • Wybrane metody i techniki treningowe
 1. Trener w akcji, czyli zasady prowadzenia szkolenia
 • Struktura szkolenia
 • Zasady szkolenia
 • Autorytet trenera
 • Praca z grupą i jej dynamika 
 1. „Trudne” zjawiska, które mogą pojawić się podczas szkolenia i sposoby radzenia sobie z nimi