Moduł II – Zarządzanie ryzykiem i budżetowanie projektu

Miejsce Białystok
Data Rozpoczęcia 2018-01-29
Czas trwania 2 dni (16h)
Cena 1200.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

 Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów, liderzy zespołów, koordynatorzy
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Osoby decydujące o uruchamianiu i zamykaniu projektów
 • Przedstawiciele działów: finansowych i controllingowych

Korzyści

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • Zaplanować efektywne działania w ramach zarządzania ryzykiem w projekcie
 • Minimalizować wpływ zdarzeń losowych na przebieg projektu
 • Zbudować uzasadnienie biznesowe projektu w oparciu o scenariusze, ryzyka i wskaźniki finansowe
 • Zbudować i kontrolować budżet w projekcie
 • Podejmować decyzje w projekcie w oparciu o dane finansowe

Metody szkoleniowe

Uczestnicy pracują zespołowo na dostarczonych case’ach, na których poznają narzędzia i metody zarówno zarządzania ryzkiem jak i finansami w projektach. Zadania realizowane indywidualnie i zespołowo często oparte są o metody obliczeniowe. Elementem wprowadzającym do analizy przypadku są miniwykłady, a poszczególne etapy pracy są analizowane i podsumowywane. Treści poruszane w trakcie szkolenia oparte są o międzynarodowe standardy takie jak PMI® PMBoK® Guide i PRINCE2™ oraz polskie i międzynarodowe wytyczne controllingowe.


 

 1. Wstęp. Podstawowe pojęcia finansowe funkcjonujące w projektach
 2. Dlaczego robimy projekty – tworzenie uzasadnienia biznesowego przedsięwzięcia
 3. Analiza scenariuszowa z uwzględnieniem ryzyk biznesowych
 4. Odnalezienie i analiza ryzyk projektowych
 5. Zaplanowanie optymalnych reakcji na ryzyka
 6. Szacowanie kosztów projektu
 7. Tworzenie relistycznego budżetu z uwzględnieniem rezerw
 8. Monitoring ryzyk projektowych
 9. Metoda Wartości Uzyskanej jako sposób na rzetelne nadzorowanie projektu
 10. Podsumowanie szkolenia