Moduł I - Zarządzanie projektami – narzędzia i dobre praktyki

Miejsce Białystok
Data Rozpoczęcia 2018-01-22
Czas trwania 2 dni (16h)
Cena 1200.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

 Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów, liderzy zespołów, koordynatorzy, liderzy wdrażania zmian
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Osoby współpracujące z zespołami projektowymi
 • Osoby decydujące o uruchamianiu i zamykaniu projektów

Cele i korzyści

 • Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:
 • Rozwijać podstawowe umiejętności związane z zarządzaniem projektami
 • Świadomie dobierać i używać narzędzi definiowania, planowania, wspierających realizację i zamykania projektu
 • Efektywnie zainicjować, zaplanować i przeprowadzić projekt
 • Definiować cele i zakres projektu oraz implementować zmiany w projekcie
 • Zarządzać interesariuszami projektu
 • Budować harmonogramy, które umożliwiają dotrzymywanie terminów przedsięwzięć

Metody szkoleniowe

 • Szkolenie całościowo opiera się o pracę warsztatową na wybranym studium przypadku. Uczestnicy w podgrupach „przechodzą” w serii ćwiczeń i narzędzi przez cały cykl życia projektu od inicjacji do zamknięcia. Praca uczestników przeplatana jest miniwykładami, dyskusjami i analizą wybranych dokumentów projektowych. Treści poruszane w trakcie szkolenia oparte są o międzynarodowe standardy takie jak PMI® PMBoK® Guide i PRINCE2™.

 

 1. Cykl życia projektu - znaczenie i produkty poszczególnych faz
 2. Jak zaczyna się projekt i co na niego wpływa? Kryteria sukcesu w projekcie
 3. Inicjowanie projektu - definiowanie wymagań, celów i zakresu
 4. Zarządzanie interesariuszami - kto jest kim w projekcie
 5. Narzędzia planowania - tworzenie i optymalizacja harmonogramu
 6. Zaplanowanie niezbędnych do projektu zasobów
 7. Analiza wybranych dokumentó projektowych - kiedy, jakiej i "ile" dokumentacji użyć
 8. Realizacja projektu - monitorowanie i wprowadzanie zmian
 9. Zamknięcie projektu
 10. PR projektu i zebranie "dobrych praktyk"
 11. Podsumowanie szkolenia