System okresowej oceny pracowników

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-02-26
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 600.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do menedżerów prowadzących ocenę okresową pracowników

Cele i korzyści

 • Poznanie narzędzi do przeprowadzania rozmów oceniających z pracownikami w oparciu o ich kompetencje
 • Poznanie metod zwiększających efektywność i motywację do pracy u pracowników
 • Nabycie wiedzy i umiejętności z opracowywania planów rozwojowych dla pracowników
 • Zwiększenie efektywności i motywacji pracowników do pracy
 • Skuteczne narzędzia do przeprowadzania rozmów oceniających z pracownikami
 • Kształtowanie pożądanych w przedsiębiorstwie postaw i zachowań

Metody szkoleniowe

Szkolenia są prowadzone w formule warsztatowej z wykorzystaniem case’ów biznesowych, zadań grupowych i indywidualnych, dyskusji moderowanych oraz ćwiczeń z użyciem kamery


  

 1. Funkcje i cele Systemu ocen okresowych
 • Czym jest efektywny system ocen pracowników
 • Elementy systemu ocen
 • Korzyści systemu ocen
 • Zasady tworzenia i realizowania procesu oceny
 • Etapy procesu oceny
 • Operacjonalizacja kryteriów oceny
 1. Ocena oparta na kompetencjach
 • Kryteria ocen i wyznaczniki behawioralne
 • Czynniki podlegające ocenie
 • Samoocena pracownika
 • Zmiana organizacyjna pod kątem wdrożenia okresowej oceny i rola kadry menedżerskiej
 • Przykładowe arkusze ocen – analiza
 1. Rozmowa oceniająca, planująca i rozwojowa
 • Cele rozmowy oceniającej
 • Etapy rozmowy oceniającej
 • Przygotowanie się do rozmowy
 • Sterowanie przebiegiem rozmowy
 • Błędy w rozmowach
 • Struktura rozmowy planującej i rozwojowej
 • Mini symulacje rozmów oceniających, planujących i rozwojowych
 1. Analiza i interpretacja wyników oceny, czyli przygotowanie części łączącej etap oceny z etapem definiowania potrzeb rozwojowych pracowników
 • Ocena potencjału kadrowego
 • Plany rozwoju kompetencji
 • Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, plany szkoleń