"Narzędziownia" HR - poziom zaawansowany

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-02-19
Czas trwania 2 dni (16h)
Cena 900.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

 Grupa docelowa

 • Koordynatorzy polityki szkoleniowej lub programów rozwojowych w firmie
 • Nadzorujący systemy oceny pracowników

Cele i korzyści szkoleniowe

 • Sporządzanie profilu zawodowego i kompetencyjnego pracownika
 • Trening umiejętności przeprowadzania wywiadu selekcyjnego pozwalającego na wyeliminowanie błędów rekrutacyjnych
 • Poznanie narzędzi i roli analizy potrzeb szkoleniowych
 • Poznanie  praktycznych wskazówek dotyczących wszystkich zagadnień dotyczących tematyki zarządzania działami szkoleń i rozwoju w przedsiębiorstwie

Metody szkoleniowe

 • Szkolenia są prowadzone w formule warsztatowej z wykorzystaniem case’ów biznesowych, zadań grupowych i indywidualnych, dyskusji moderowanych oraz ćwiczeń z użyciem kamery

  Program I dnia

1. Planowanie zasobów ludzkich oraz wynikające z niego zmiany osobowe na stanowiskach pracy
 • Horyzont czasowy w planowaniu zasobów ludzkich
 • Prognozowanie i przegląd kompetencji niezbędnych dla organizacji
 • Analiza czynników wewnętrznych i zewnętrznych w procesie planowania zasobów ludzkich
 • Planowanie zasobów ludzkich jako czynnik wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa
 • Możliwe kierunki przenoszenia pracowników
2. Testy kompetencyjne
 • Rodzaje testów wykorzystywanych w procesie rekrutacji i selekcji
 • Budowa testów kompetencyjnych
 • Wady i zalety stosowania testów kompetencyjnych w procesie rekrutacji i oceny pracowników
 • Testy sytuacyjne, jako skuteczna metoda badania kompetencji
3. Assessment/Development Center  
 • AC / DC jako narzędzie badające kompetencje
 • Zastosowanie AC / DC w procesie rekrutacji i selekcji oraz w procesie oceny kompetencji pracowników
 • Budowa procesu Assessment / Development Center
 • Użycie symulacji, testów sytuacyjnych w AC / DC
 • Rola i zadania asesora
4. Zbieranie informacji o poziomie kompetencji w firmie
 • Testy i ich rodzaje
 • Wywiady
 • Obserwacja uczestnicząca
 • Assessment Center / Development Center
 • Ocena 360oraz ocena 1800

Program II dnia

1. Identyfikacja obszarów do rozwoju
 • Źródła informacji o obszarach rozwojowych
 • System ocen, jako regularny monitoring modeli kompetencyjnych
 • Funkcja identyfikacyjna i rozwojowa informacji zwrotnej (bieżącej oraz wynikającej ze struktury rozmów oceniających)
 • Modele udzielania informacji zwrotnej (krytyki i pochwały)
 • Wypracowywanie indywidualnych planów rozwojowych dot. modeli kompetencyjnych w procesie udzielania informacji zwrotnej
2. Planowanie działań rozwojowych
 • Metodyka tworzenia Planu Rozwoju Kompetencji dla organizacji
 • Analiza przykładowego PRK
 • Tworzenie PRK na bazie podanych informacji
 • Wykorzystanie PRK w tworzeniu rocznych planów rozwojowych
3. Coaching i mentoring jako narzędzia rozwoju pracowników
 • Czym jest coaching biznesowy
 • Kiedy stosować  coaching a kiedy mentoring
 • Cechy i zadania coacha i mentora
 • Zasady planowania zarządzania rozwojem pracowników przez coaching i mentoring
 • Metoda GROW – narzędzie wyznaczania celów
4. Ścieżki karier
 • Realizacja ścieżek karier
 • Planowanie działań rozwojowych wynikających ze ścieżek karier
 • Włączenie działań wynikających ze ścieżek karier w działania rozwojowe w zakresie modeli kompetencyjnych dla poszczególnych grup stanowisk
5. Zarządzanie talentami
 • Zarządzanie talentami, jako element działań rozwojowych w zakresie kompetencji zawartych w modelach kompetencyjnych
 • Zarządzanie talentami w MSP a programy rozwoju talentów w firmach dużych i korporacjach
 • Konstruowanie programów rozwoju talentów zgodnych z wymogami modeli kompetencyjnych