Zarządzanie kompetencjami pracowników

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-02-15
Czas trwania 2 dni (16h)
Cena 900.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  

Cena przy dofinansowaniu :

Grupa docelowa

 • Koordynatorzy polityki szkoleniowej lub programów rozwojowych w firmie;
 • Nadzorujący systemy oceny pracowników;
 • Chcący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zarządzania kompetencjami.

Cele i korzyści szkolenia

 • Zdobycie przez uczestników niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających na profesjonalne tworzenie narzędzi zarzadzania kompetencjami, wdrożenia oraz wykorzystania ich do celów rozwoju potencjału ludzkiego oraz firmy
 • Posiadanie narzędzi zarządzania kompetencjami
 • Praktyczne przygotowanie procesu wyboru kompetencji kluczowych dla firmy
 • Znajomość metod doboru kompetencji do ról i stanowisk w organizacji

Metody szkoleniowe

 • Mini-wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
 • Moderowane dyskusje grupowe
 • Case study
 • Analiza realnych sytuacji zaczerpniętych z życia, dzięki czemu uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki do wykorzystania „od ręki”
 • Symulacje realnych sytuacji – ćwiczenia praktyczne

 


  1. Zarządzanie zasobami ludzkimi wspierane przez modele kompetencyjne

 • Praktyczne zastosowanie systemu kompetencji w zarządzaniu
 • Cel i korzyści jakie daje podejście kompetencyjne w zarządzaniu HR
 • Elementy składowe systemu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kluczowe różnice między „tradycyjnym” modelem ZZL a modelem ZZL opartym na kompetencjach

2. Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi i możliwość ich powiązania z kompetencjami

 • Kompetencyjny opis stanowiska pracy
 • Rekrutacja i selekcja
 • Programy sukcesji i planowanie ścieżek karier
 • Programy typu top talents
 • Ocena okresowa i zarządzanie efektywnością
 • Wynagrodzenia i premiowanie
 • Szkolenia i rozwój

3. Model kompetencji zawodowych

 • Grupy kompetencji zawodowych
 • Powiązanie kompetencji z zadaniami stanowiska pracy
 • Profil kompetencji dla stanowiska pracy

4. Macierz kompetencji w organizacji

 • Wybór kompetencji kluczowych - tworzenie listy kluczowych kompetencji
 • Wybór kompetencji dla określonych ról organizacyjnych, stanowisk itp.

5. Budowa profili kompetencyjnych i ustalenie standardu definiowania i oceny kompetencji

 • Metoda definiowania kompetencji według schematu ASK
 • Wskaźniki behawioralne - tworzenie listy zachowań wskaźnikowych
 • Skala oceny kompetencji - określanie poziomów oceny

6. Testy kompetencyjne

 • Rodzaje testów wykorzystywanych w procesie rekrutacji i selekcji
 • Budowa testów kompetencyjnych
 • Ocena testów kompetencyjnych