Moduł III – Zarządzanie zespołem projektowym - leadership

Miejsce Warszawa
Data Rozpoczęcia 2018-02-07
Czas trwania 2 dni (16h)
Cena 1200.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

  

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów, liderzy zespołów, koordynatorzy
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Osoby decydujące o uruchamianiu i zamykaniu projektów

Cele i korzyści

Po ukończeniu tego szkolenia uczestnicy będą w stanie:

 • Rozwijać osobiste kompetencje związane z zarządzaniem zespołem
 • Zbudować wysokoefektywny zespół projektowy – kluczowy czynnik sukcesu w projekcie
 • Minimalizować konflikty dzięki czemu można utrzymać wysoką produktywność
 • Motywować członków zespołu
 • Osiągać cele projektu poprzez adekwatny dobór stylu zarządzania
 • Projektować i zarządzać przepływem komunikacji formalnej w projekcie

Metody szkoleniowe

W trakcie szkolenia duży nacisk kładziemy na trójstopniowy model rozwoju umiejętności zarządzania:

POZNAJ SIEBIE, POZNAJ INNYCH, DOPASUJ DZIAŁANIA.

Dzięki temu intensywnie pracujemy na indywidualnych mocnych i słabych stronach uczestników. Całość szkolenia jest osadzona w realiach projektowych. Bazuje na analizie adekwatnych dokumentów. Wykorzystuje takie metody pracy jak: kwestionariusze, analizy przypadków, ćwiczenia w podgrupach, odgrywanie scenariuszy projektowych.


  

 1. Wprowadzenie w tematykę. Analiza mocnych i słabych stron pracy z ludźmi uczestników szkolenia
 2. Model zarządzania zespołem projektowym i różne modele ról projektowych
 3. Zasady budowania wysokoefektywnych zespołów
 4. Proces grupowy w kontekście cyklu życia projektu
 5. Nie tylko eksperctwo - społeczne role w grupie jako jeden z czynników doboru uczestników do zespołu projektowego
 6. Ja – Project Manager: kim powinien być? Jak ma zarządzać zespołem? – sytuacyjny model przywództwa
 7. Motywowanie również w sytuacji braku formalnej władzy nad członkami zespołu projektowego
 8. Narzędzia komunikacji formalnej – wybrane dokumenty projektowe
 9. Podsumowanie szkolenia