Microsoft Excel dla zaawansowanych

Miejsce Cała Polska
Data Rozpoczęcia Trwa Rekrutacja
Cena 99.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Cena przy dofinansowaniu :760zł 99zł

 Celem  szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2013 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.

Uczestnik zdobędzie umiejętność złożonej edycji i formatowania danych oraz sprawdzania ich poprawności. Pozna możliwości wykorzystywania i tworzenia szablonów oraz będzie umiał wykonać obliczenia za pomocą formuł i funkcji. Będzie potrafił wykonać skomplikowane wykresy i dostosować ich formę do typu danych. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił sortować i filtrować dane, oraz nauczy się automatyzować pracę za pomocą makr. Każdy z uczestników nabędzie umiejętności sporządzania tabel przestawnych, pozna możliwości pracy z bazami danych oraz dowie się o możliwości importowania i eksportowania danych w programie. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać nowe funkcje pracy online i poznają możliwości udostępniania arkuszy do pracy grupowej. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu 


 


Zaawansowana edycja danych

Wklejanie specjalne

Dynamiczne i statyczne obrazy danych

Transpozycja

Ukrywanie danych

Menadżer nazw

Zastosowanie obszarów

Operacje na obszarach

Zaawansowane formatowanie danych

Formaty użytkownika

Style – zastosowanie

Formatowanie warunkowe

Formatowanie zależne od wartości

Formatowanie zależne od formuł i funkcji

Poprawność danych

Walidacja liczbowa, tekstowa, niestandardowa

Listy wartości

Dynamiczne listy wartości

Duplikaty danych

Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji oraz zagnieżdżanie funkcji

Przykłady funkcji logicznych, np. JEŻELI, ORAZ, LUB, NIE

Funkcje daty i czasu, np: DNI.ROBOCZE, DZIŚ, TERAZ, CZĘŚĆ.ROKU

Funkcje matematyczne: ZAOKR, SUMA.WARUNKÓW, SUMA.JEŻELI i inne

Funkcje tekstowe – ZŁĄCZ.TEKSTY, TEKST, KWOTA, DŁ, PORÓWNAJ

Funkcje statystyczne – LICZ.JEŻELI, ŚREDNIA.JEŻELI, ŚREDNIA WARUNKÓW, MIN.K, MAX.K, CZĘSTOŚĆ, LICZ.WARUNKI, ILE.NIEPUSTYCH

Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: INDEKS, PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ – wszystkie typy

Funkcje informacyjne – TYP, CZY.TEKST

Formuły tablicowe

Śledzenie błędów w Excelu

Tworzenie wykresów

Tworzenie zaawansowanych wykresów

Szybkie dostosowywanie wykresów

Tworzenie nowych typów wykresów – wykresy użytkownika

Wyświetlanie animacji na wykresach

Praca z bazami danych 

Reguły tworzenia bazy danych

Tworzenie bazy danych w arkuszu

Filtry zaawansowane

Metody filtrowania danych

Filtry zaawansowane

Stosowanie warunków filtra

Filtry zależne od formuł i funkcji

Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach

Rejestrowanie makr

Przypisywanie makr do obiektów, ikon narzędziowych lub przycisków

Edytor VBA – widok makr

Rodzaje makr

Modyfikacja makr za pomocą edytora VBA

Tworzenie prostych makr za pomocą edytora VBA

Konspekty

Grupowanie danych

Autokonspekt

Sumy częściowe

Tworzenie sum częściowych

Zastosowanie sum częściowych

Konsolidacja danych

Konsolidacja arkuszy

Konsolidacja skoroszytów

Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych

Pojęcie tabeli przestawnej

Tworzenie tabel przestawnych

Modyfikacje tabel przestawnych

Obliczenia na tabeli przestawnej

Grupowanie danych w tabeli

Przykłady użycia tabel przestawnych

Wykresy przestawne

Raporty tabeli przestawnej

Filtrowanie danych tabeli za pomocą fragmentatorów

Konsolidacja tabel

Tworzenie relacji między tabelami

Wykorzystanie osi czasu

Funkcje Wyszczególnij, Uogólnij i Przechodzenie krzyżowe

Tworzenie autonomicznych wykresów przestawnych

Importowanie i eksportowanie danych

Importowanie danych z innych aplikacji

Eksportowanie danych do innych aplikacji

Recenzje

  • Śledzenie zmian

Zapisywanie i udostępnianie plików w trybie online

  • Osadzanie danych arkusza na stronie sieci Web
  • Udostępnianie arkusza online

Zarządzanie zeszytami

Zabezpieczenia plików

Zabezpieczenia arkuszy

Zabezpieczenia skoroszytów

Ukrywanie danych