D@ta Explorer - badania, statystyki i analizy danych z użyciem SPSS

Miejsce Cała Polska
Email
Data Rozpoczęcia Trwa Rekrutacja
Czas trwania 1 dzień ( 8 godzin )
Cena 199.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Cena przy dofinansowaniu :1530zł 199zł

Podejmowanie trafnych decyzji w codziennej pracy jest uzależnione od wiarygodnych informacji i umiejętności właściwego zarządzania zdobytą wiedzą. Informacja jest bezcennym kapitałem. Skuteczność w zdobywaniu odpowiednich danych o kliencie, konkurencji, zasobach i możliwościach, stanowi istotny czynnik sukcesu. Aby pozyskać informacje, niezbędne jest prowadzenie analiz rynkowych i badań marketingowych.

Zlecenie badań rynku jest zabiegiem kosztownym, dlatego większość znaczących firm dysponuje własnym działem badawczym i wykwalifikowanymi w tym kierunku pracownikami.

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie uczestników z oprogramowaniem PASW Statistics, w zakresie pozwalającym na efektywny start. 

GRUPA DOCELOWA

 • Osoby chcące podjąć pracę na stanowisku analityka;
 • Osoby zatrudnione na stanowisku związanym z prowadzeniem analizy danych, badaniami rynkowymi i marketingowymi, przygotowaniem raportów i prezentacją wyników badań, które chcą podnieść kwalifikacje;
 • Osoby planujące rozpocząć pracę związaną z analizą danych.

SYLWETKA UCZESTNIKA

Szkolenie jest skierowane zarówno do osób początkujących, jak również posiadających podstawowe doświadczenie i umiejętności w pracy z oprogramowaniem do analizy danych statystycznych.

METODOLOGIA

 • Połączenie elementów wiedzy teoretycznej i praktyki związanej z pracą na oprogramowaniu do prowadzenia badań i analiz;
 • Przykłady pracy analityka na oprogramowaniu PASW Statistics: od wprowadzenia danych i ich przygotowania, poprzez transformacje nieodzowne przy przygotowaniu danych do analizy, kończąc na podstawowych metodach analizy i raportowania.

ZAGADNIENIA DO REALIZACJI

 1. Podstawy zarządzania wiedzą i informacją przy pomocy programu SPSS
 • Zapoznanie uczestników z oprogramowaniem IBM SPSS Statistics w zakresie pozwalającym na efektywny start. 

CELE:

 • Tworzenie i opis zbiorów danych;
 • Pobieranie danych w różnych formatach;
 • Łączenie danych o różnych formatach;
 • Przygotowanie danych do analizy;
 • Podstawowe techniki analizy danych.
 1. Podstawy analizy statystycznej w oparciu o SPSS

CELE:

 • Umiejętność radzenia sobie z podstawowymi analizami statystycznymi spotykanymi w praktyce;
 • Pozyskiwanie informacji we właściwy sposób;
 • Znajomość podstawowych miar statystycznych i ich cech;
 1. Analiza danych SPSS;
 • Analiza regresji;
 • Regresja logistyczna;
 • Analiza dyskryminacyjna.

CELE:

 • Przybliżenie uczestnikom technik wielowymiarowych, które rozszerzają możliwość predykcji i wychodzą poza prosty opis statystyczny;
 • Poznanie technik analizy danych, które mogą być wykorzystane do budowania modeli predykcyjnych i klasyfikacji do z góry założonych grup;
 • Poznanie technik służących do uprzednio zdefiniowanych segmentów;
 • Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego zastosowania technik;
 • Zrozumienie założeń analizy regresji;
 • Umiejętność radzenia sobie z problemami w danych;
 • Umiejętność właściwej interpretacji wyników;
 • Korzystanie z technik wielowymiarowych;
 • Ocena skuteczności zaprezentowanych technik.
 1. Analizy rynkowe i marketingowe

CELE:

 • Właściwa segmentacja;
 • Zrozumienie czynników różnicujących klientów należących segmentów;
 • Poznanie profilu "typowego" klienta w obrębie danego systemu, by skoncentrować się na nim najbardziej właściwe działania marketingowe;
 • Umiejętność wykorzystania technik analitycznych w analizach rynkowych i marketingowych;
 • Wykorzystanie drzew klasyfikacyjnych;
 • Zapoznanie z analizą skupień;
 1. Analizy rynkowe i marketingowe

CELE:

 • Umiejętność precyzyjnego wyboru klientów do kampanii marketingu bezpośredniego za pomocą kryteriów analitycznych;
 • Praktyczne wprowadzenie do technik wielowymiarowych (analizy korespondencji, biplotu i skalowani optymalnego w postaci nieliniowej analizy głównych składowych i analizy homogeniczności).

 Dr Marcin Szymkowiak - adiunkt w Katedrze Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz konsultant w Ośrodku Statystyki Małych Obszarów Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu szeroko rozumianych metod analizy danych statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem programu SAS, SPSS, R czy STATISTICA.

 

Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych projektów (m.in. EURAREA, ESSnet on Small Area Estimation, MEETS, ESSnet on Data Integration), w których w praktyce wykorzystywał różnego rodzaju oprogramowanie statystyczne na potrzeby modelowania, raportowania i wizualizacji danych statystycznych.