Wiedza na śniadanie - Akademia Badań i Analiz

Miejsce Cała Polska
Koordynator Karolina Winsław
Email
Data Rozpoczęcia Trwa Rekrutacja
Czas trwania 36 h
Cena 50.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Podejmowanie trafnych decyzji w codziennej pracy jest uzależnione od wiarygodnych informacji i umiejętności właściwego zarządzania zdobytą wiedzą. Informacja jest bezcennym kapitałem. Skuteczność w zdobywaniu odpowiednich danych o kliencie, konkurencji, zasobach i możliwościach, stanowi istotny czynnik sukcesu. Aby pozyskać informacje, niezbędne jest prowadzenie analiz rynkowych i badań marketingowych. 

Zlecenie badań rynku jest zabiegiem kosztownym, dlatego większość znaczących firm dysponuje własnym działem badawczym i wykwalifikowanymi w tym kierunku pracownikami. 

Akademia badań i analiz jest ukierunkowana na przygotowanie uczestników do objęcia samodzielnego stanowiska związanego z analizą. 

METODOLOGIA

Połączenie elementów wiedzy teoretycznej i praktyki związanej z pracą na oprogramowaniu do prowadzenia badań i analiz;

Przykłady pracy analityka na oprogramowaniu PASW Statistics: od wprowadzenia danych i ich przygotowania, poprzez transformacje nieodzowne przy przygotowaniu danych do analizy, kończąc na podstawowych metodach analizy i raportowania.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Profesjonalne zarządzać wiedzą i informacją o rynku;
 • Przygotować dane do analizy;
 • Przeprowadzić właściwą analizę statystyczną; Interpretować i prezentować wyniki badań;
 • Zastosować w praktyce wyniki badania i analizy.

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Lokalizacja spotkań: Restauracja Kate&Leopold ul. J. Marjańskiego 3, 15-402 Białystok
 • Ilość spotkań w ramach cyklu: 18
 • Czas trwania cyklu: 36 h
 • Cena akademii: 1630zł + 23% VAT
 • Cena za 1 szkolenie: 50zł + 23% VAT

ELEMENTY WLICZONE W CENĘ

 • 18 cyklicznych lub 1 pojedynczego spotkania  szkoleniowego w restauracji;
 • Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem;
 • Przeprowadzenie spotkań przez trenera – specjalistę z zakresu analizy;
 • Wyposażenie Sali szkoleniowej;
 • Materiały szkoleniowe

Ostateczny koszt szkolenia zależny jest od liczby zgłoszonych uczestników, oferujemy korzystny system rabatowy.

Spotkanie 1

Podstawy zarządzania wiedzą i informacją przy pomocy SPSS:

CELE:

 • Sporządzanie i opis zbiorów danych;
 • Pobieranie danych w różnych formatach;
 • Łączenie danych pochodzących z różnych źródeł;
 • Przygotowanie danych do analizy;
 • Podstawowe techniki analizy danych.

Spotkanie 2-4

Podstawy analizy statystycznej SPSS

CELE:

 • Umiejętność radzenia sobie z podstawowymi analizami statystycznymi spotykanymi w praktyce;
 • Podstawy dalszego eksplorowania tematyki zaawansowanych technik statystycznych;
 • Niezbędna umiejętność zwięzłego przedstawiania informacji zawartych w danych.

Spotkanie 5-8

Analiza danych przy użyciu SPSS:

 • Analiza regresji;
 • Regresja logistyczna;
 • Analiza dyskryminacyjna;
 • Zagrożenia, jakie niesie ze sobą posługiwanie się technikami analizy danych bez ich wystarczającej umiejętności.

CELE:

 • Przybliżenie uczestnikom technik wielowymiarowych, które rozszerzają możliwość predykcji i wychodzą poza prosty opis statystyczny;
 • Poznanie technik analizy danych, które mogą być wykorzystane do budowania modeli predykcyjnych i klasyfikacji do z góry założonych grup;
 • Techniki służące do uprzednio zdefiniowanych segmentów.

Spotkanie 9-13

 • Analizy rynkowe i marketingowe – wstęp:
 • Segmentacja i profilowanie w analizie;
 • Drzewa klasyfikacyjne;
 • Analiza skupień.

CELE:

 • Poznanie technik analitycznych wykorzystywanych do profilowania i segmentacji (umiejętność wyszukania spójnych segmentów w badaniach analitycznych – segmentacja, oraz poznania profilu „typowego” klienta w obrębie danego systemu – profilowanie);
 • Zrozumienie czynników różnicujących klientów należących do różnych segmentów;
 • Umiejętność wykorzystania drzew klasyfikacyjnych.

Spotkanie 9-14

 • Analizy rynkowe i marketingowe – wstęp:
 • Segmentacja i profilowanie w analizie;
 • Drzewa klasyfikacyjne;
 • Analiza skupień.

CELE:

 • Poznanie technik analitycznych wykorzystywanych do profilowania i segmentacji (umiejętność wyszukania spójnych segmentów w badaniach analitycznych – segmentacja, oraz poznania profilu „typowego” klienta w obrębie danego systemu – profilowanie);
 • Zrozumienie czynników różnicujących klientów należących do różnych segmentów;
 • Umiejętność wykorzystania drzew klasyfikacyjnych.

Spotkanie 14-18

Analizy rynkowe i marketingowe – aspekty praktyczne:

 • Precyzyjny wybór klientów do kampanii marketingu bezpośredniego za pomocą kryteriów analitycznych;
 • Modele typujące klientów;
 • Wprowadzenie do praktycznego zastosowania technik wielowymiarowych: analiza korespondencji, analiza biplotu, skalowanie;
 • Optymalne (nieliniowa analiza głównych składniowych – princals, oraz analiza homogeniczności – homals).

CELE:

 

 • Poznanie technik analitycznych wykorzystywanych do profilowania i segmentacji (umiejętność wyszukania spójnych segmentów w badaniach analitycznych – segmentacja, oraz poznania profilu „typowego” klienta w obrębie danego systemu – profilowanie);
 • Zrozumienie czynników różnicujących klientów należących do różnych segmentów;
 • Umiejętność wykorzystania drzew klasyfikacyjnych.