Wiedza na śniadanie - Akademia Kadr i Płac

Miejsce Cała Polska
Koordynator Marlena Łokieć
Email
Telefon 734 103 005
Data Rozpoczęcia Trwa Rekrutacja
Czas trwania 36h/1,5h
Cena 50.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Firmy o znaczącej pozycji na rynku zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów ds. kadr i płac. Stanowisko to jest pożądane z punktu widzenia zarówno pracodawcy jak i potencjalnego pracownika. Częste zmiany przepisów prawa pracy, niejasne i niejednoznaczne interpretacje organów podatkowych, rozbieżne stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Medycyny Pracy czy nawet Sądu Najwyższego powodują, że stanowiska kadrowo-płacowe nabierają coraz ważniejszego znaczenia w organizacjach, i niejednokrotnie biorą udział w podejmowaniu trudnych decyzji personalnych. Raz przekazana wiedza nie jest jednak wystarczająca. Skomplikowany system prawno-podatkowy, jak również złożoność zagadnień ubezpieczeniowych wymagają ciągłego i systematycznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Osoby, które pełnią funkcje kadrowo-płacowe muszą stale aktualizować swoją wiedzę i kompetencje. Bardzo często nadmiar pracy i obowiązków uniemożliwia udział w całodniowym szkoleniu, które jest, w przypadku tego zawodu, niezbędne. 
Cykl szkoleń w ramach „Wiedzy na śniadanie, wiedzy na lunch” rozwiązuje problem braku czasu a cykliczny tryb spotkań jest gwarancją stałego dostępu do aktualnych informacji.
 
METODOLOGIA
 
Spotkania będą podzielone na dwie części:
 • Część teoretyczna – przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z kadrami i płacami, aktualnych i mających wejść w życie ustaw oraz nowelizacji. 
 • Część praktyczna – ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków branżowych. 
 • Pierwsze 8 spotkań poświęcone jest tematyce kadrowej, pozostałe 8 tematyce płacowej.

GRUPA DOCELOWA

 • Osoby pracujące w dziale kadr i płac, wymagające uaktualnienia swojej wiedzy;
 • Osoby planujące swoją karierę skierować w stronę działu kadrowo-płacowego lub HR.
 • Właściciele firm;
 • Osoby samozatrudnione.

SYLWETKA UCZESTNIKA

 • Poziom szkolenia pozwala na udział w nim osób o różnym poziomie zaawansowania, zarówno początkujących jak i na co dzień zajmujących się kadrami i płacami, które chcą ugruntować i zaktualizować wiedzę i umiejętności;
 • Uczestnicy powinni posiadać umiejętność obsługi komputera oraz podstawową znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Zdobędą kwalifikacje pozwalające na objęcie samodzielnego stanowiska;
 • Uaktualnią i ugruntują wiedzę i umiejętności w zakresie aktualnych i przyszłych ustaw oraz nowelizacji;
 • Zyskają praktyczne wsparcie i doradztwo w codziennej pracy;
 • Przygotują się praktycznie do rozwiązywania problemów zagadnień kadrowo – płacowych, ubezpieczeń i zasiłków ZUS.

 


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Lokalizacja spotkań – Restauracja Kate&Leopold ul. J. Marjańskiego 3, 15-402 Białystok
 • Ilość spotkań w ramach cyklu - 16
 • Czas trwania cyklu – 36h
 • Czas trwania pojedynczego spotkania: 1,5 h
 • Cena akademii – 1630zł + VAT
 • Cena pojedynczego spotkania: 50zł + 23% VAT

ELEMENTY WLICZONE W CENĘ

 • Analiza potrzeb szkoleniowych; 
 • 18 cyklicznych lub 1 pojedynczego szkolenia  w restauracji;
 • Przeprowadzenie spotkań przez trenera – specjalistę;
 • Atrybuty niezbędne do poprowadzenia szkolenia;
 • Materiały szkoleniowe

Ostateczny koszt szkolenia zależny jest od liczby zgłoszonych uczestników, oferujemy korzystny system rabatowy.

Spotkanie 1 i 2

Wybrane zagadnienia z kodeksu pracy, tj. rodzaje umów o pracę, wynagrodzenia, obowiązki pracowników,  urlopy pracownicze, umowy cywilno – prawne, uprawnienia z tytułu macierzyństwa.
 
Spotkanie 3 
Odpowiedzialność materialna pracowników za niewykonanie, nienależyte wyko-nanie pracy lub za mienie powierzone. Kary i nagrody.
 
Spotkanie 4
Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy      i jego zatrudnieniem.
 
Spotkanie 5
Zatrudnienie pracownika prowadzącego działalność gospodarczą, emeryt lub rencista w firmie.
 
Spotkanie 6
Zatrudnianie niepełnosprawnych, młodocianych oraz cudzoziemców.
 
Spotkanie 7 i 8
Studium przypadków pracowniczych.
 
Spotkanie 9
Zagadnienia płacowe – wynagradzanie za pracę – ogólne warunki zatrudniania.
 
Spotkanie 10
Regulamin wynagradzania – obowiązek utworzenia, zakres regulacji, tryb ustale-nia.
 
Spotkanie 11
Wynagrodzenie ze stosunku pracy – rodzaje, wynagrodzenie za czas choroby.
 
Spotkanie 12
Zakładanie akt osobowych, wprowadzanie danych pracownika do systemu ka-drowo – płacowego.
 
Spotkanie 13
Zgłoszenie pracownika do ZUS w programie PŁATNIK.
 
Spotkanie 14
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – ogólne definicje.
 
Spotkanie 15 
Przygotowywanie listy płac – ćwiczenia.
 
Spotkanie 16
TEST sprawdzający wiedzę.