Prawo budowlane - nowelizacja 2016/2017

Miejsce Cała Polska
Koordynator Marcin Czarnowski
Email
Data Rozpoczęcia Trwa Rekrutacja
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 400.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Grupa docelowa:

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o osobach, które chcą być na bieżąco z zagadnieniami z zakresu prawa budowlanego, lub w codziennej pracy spotykają problemy, które wymagają porady prawnika. 

Szkolenie kierujemy zarówno do pracowników urzędów administracji publicznej, pracowników firm z branży budowlanej oraz pozostałych osób wykorzystujących przepisy regulujące prawo budowlane w praktyce zawodowej.

Metodologia

Podczas szkolenia trener nawiąże całościowo do ustawy o prawie budowlanym, jednak głównym elementem szkolenia będzie interpretacja i analiza przepisów prawa budowlanego, które weszły w zycie w roku 2015 oraz mają wejść w dniu 1 stycznia 2016r (zmiany w artykule 82b Prawa budowlanego). 

Szkolenie będzie miało charakter analizy, interpretacji oraz dyskusji uczestników, którzy będą mieli okazję rozwiązaia indywidualnych problemów. 

Korzyści uczestnika:

 • Możliwość indywidualnej konsultacji z trenerem
 • Interpretacja aktualnych przepisów
 • Uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące ustawy o Prawie budowlanym,
 • Analiza i interpretacja stanu aktualnego i przyszłego z zakresu Ustawy i prawie budowlanym.

 


Szkolenie będzie miało charakter analizy i interpretacji ustawy o prawie budowlanym ze szczególnym naciskiem na stan aktualny i przyszły.
Program szkolenia będzie zależny od uczestników, który razem z Trenerem - Prawnikiem, będą mogli sami wybrać interesujące ich zagadnienia. Przedatawiamy zagadnienia, które są możliwe do realizacji:
 

PRAWO BUDOWLANE 2016/2017

 w oparciu o aktualne przepisy i przyszłe nowelizacje

 
 • Prawo budowlane – nowelizacja ustawy 
 • Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Zdarzenia i czynności objęte regulacją Prawa Budowlanego oraz z niej wyłączone
 • Pojęcia ustawowe w prawie budowlanym
 • Przepisy techniczno – budowlane dotyczące obiektów budowlanych
 • Odstępstwo od norm techniczno – budowlanych – etapy postępowania i zakres upoważnienia
 • Dokumentacja niezbędna do rozpoczęcia procesu budowlanego
 • Specyfika prac rozbiórkowych
 • Dziennik budowy – zakres i konsekwencje wpisów
 • Inwestycje oddziaływające bądź mogące oddziaływać niekorzystnie na środowisko
 • Inwestycje budowlane pod okiem konserwatora zabytków
 • Uczestnicy procesu budowlanego – ich prawa i obowiązki
 • Inne podmioty na placu budowy i ich kompetencje
 • Dokumentowanie postępu rzeczowego procesu inwestycyjnego
 • Zdarzenia szczególne w trakcie procesu budowlanego
 • Samowola budowlana, przymusowa rozbiórka obiektów budowlanych i opłaty legalizacyjne
 • Oddanie obiektu do użytkowania
 • Dokumentacja powykonawcza
 • Podmioty zobowiązane do przechowywania dokumentacji budowlanej i utrzymania obiektu w stanie używalności
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
 • Organy administracji budowlanej i ich kompetencje
 • Sankcje karne związane z procesem budowlanym
 • Nowe obowiązkowe kontrole w budynkach mieszkalnych od stycznia 2017r. 

 Bogusław Kalisz