Zarządzanie kompetencjami pracowników

Miejsce Cała Polska
Koordynator Adrianna Czemko
Email
Telefon -
Data Rozpoczęcia Trwa Rekrutacja
Czas trwania 1 dzień ( 8 godz.)
Cena 99.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Cena przy dofinansowaniu :760zł 99zł

Grupa docelowa

 • Koordynatorzy polityki szkoleniowej lub programów rozwojowych w firmie;
 • Nadzorujący systemy oceny pracowników;
 • Chcący poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie stosowania zarządzania kompetencjami.

Cele i korzyści szkolenia

 • Zdobycie przez uczestników niezbędnej wiedzy i umiejętności pozwalających na profesjonalne tworzenie narzędzi zarzadzania kompetencjami, wdrożenia oraz wykorzystania ich do celów rozwoju potencjału ludzkiego oraz firmy
 • Posiadanie narzędzi zarządzania kompetencjami
 • Praktyczne przygotowanie procesu wyboru kompetencji kluczowych dla firmy
 • Znajomość metod doboru kompetencji do ról i stanowisk w organizacji

Metody szkoleniowe

 • Mini-wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
 • Moderowane dyskusje grupowe
 • Case study
 • Analiza realnych sytuacji zaczerpniętych z życia, dzięki czemu uczestnicy uzyskają praktyczne wskazówki do wykorzystania „od ręki”
 • Symulacje realnych sytuacji – ćwiczenia praktyczne

 


1. Zarządzanie zasobami ludzkimi wspierane przez modele kompetencyjne

 • Praktyczne zastosowanie systemu kompetencji w zarządzaniu
 • Cel i korzyści jakie daje podejście kompetencyjne w zarządzaniu HR
 • Elementy składowe systemu zarządzania zasobami ludzkimi
 • Kluczowe różnice między „tradycyjnym” modelem ZZL a modelem ZZL opartym na kompetencjach

2. Narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi i możliwość ich powiązania z kompetencjami

 • Kompetencyjny opis stanowiska pracy
 • Rekrutacja i selekcja
 • Programy sukcesji i planowanie ścieżek karier
 • Programy typu top talents
 • Ocena okresowa i zarządzanie efektywnością
 • Wynagrodzenia i premiowanie
 • Szkolenia i rozwój

3. Model kompetencji zawodowych

 • Grupy kompetencji zawodowych
 • Powiązanie kompetencji z zadaniami stanowiska pracy
 • Profil kompetencji dla stanowiska pracy

4. Macierz kompetencji w organizacji

 • Wybór kompetencji kluczowych - tworzenie listy kluczowych kompetencji
 • Wybór kompetencji dla określonych ról organizacyjnych, stanowisk itp.

5. Budowa profili kompetencyjnych i ustalenie standardu definiowania i oceny kompetencji

 • Metoda definiowania kompetencji według schematu ASK
 • Wskaźniki behawioralne - tworzenie listy zachowań wskaźnikowych
 • Skala oceny kompetencji - określanie poziomów oceny

6. Testy kompetencyjne

 • Rodzaje testów wykorzystywanych w procesie rekrutacji i selekcji
 • Budowa testów kompetencyjnych
 • Ocena testów kompetencyjnych

Anna Fabiszak -  Muzyka

Certyfikowany trener, ekspert w projektowaniu programów outplacementowych.

„Aby  marzenie mogło się spełnić, najpierw musisz zacząć marzyć"

Brian TracyAbsolwentka socjologii  na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych i Podyplomowego Studium Coachingu przy Wyższej Szkole Psychologii Społecznej.Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: ZZL (rekrutacja i selekcja, motywacja pracowników, ocena pracownicza, plany sukcesji, plany rozwój zarządzanie kompetencjami pracowników itp.) efektywnej komunikacji, sprzedaży i obsługi  klienta (w tym trudny klient), negocjacji, sztuka autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie, zarządzania zespołem, budowania zespołów, zarządzanie konfliktem, zarządzanie zmianą, efektywne przywództwo. Specjalizuje się w programach podnoszących efektywność biznesową i wyniki firm poprzez działania z zakresu strategii personalnej i projektowania najważniejszych procesów oraz narzędzi ZZL. Jest ekspertem w obszarze zarządzania szkoleniami, prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze w firmach będących w procesie zmiany i reorganizacji. Jest ekspertem w zakresie projektowania i monitorowania systemów ocen pracowniczych, motywacji i rozwoju, systemów on boarding w organizacjach.

Katarzyna Maternicka-Mordak

Ekspert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, konsultantem i trenerem z kilkunastoletnim doświadczeniem w HR, rozwoju kompetencji, szkoleń i rekrutacji. 

Ukończyła Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe Zarządzanie Kompetencjami Pracowników w WSPiZ im. L. Koźmińskiego, roczny kurs trenerski Szkoła Trenerów Grupy TROP oraz liczne szkolenia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. W pracy wykorzystuje, jako certyfikowany konsultant, narzędzia Extended DISC i Harrison Asessments.

Pracowała jako menedżer i wewnętrzny partner HR oraz trener wewnętrzny w organizacjach z różnych branż oraz jako konsultant i trener w firmie szkoleniowej. Obecnie prowadzi własną działalność szkoleniowo-doradczą (www.kmanage.pl).

Specjalizuje się w procesach analizy i rozwoju kompetencji pracowników oraz opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania zasobami ludzkimi (np. systemy ocen okresowych, MBO, modele kompetencyjne, systemy szkoleń wewnętrznych, employer branding) wspierających cele biznesowe organizacji.

Prowadzi szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej przedsiębiorstw  z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, kierowania zespołem, sprzedaży, obsługi klienta oraz umiejętności osobistych.

Posiada doświadczenie w ocenie i rozwoju kompetencji pracowników sprzedaży i obsługi klienta  oraz budowaniu i wdrażaniu standardów obsługi klienta.