Fundusze europejskie dla samorządów - możliwość finansowania

Miejsce Cała Polska
Koordynator Karolina Winsław
Email
Data Rozpoczęcia Trwa Rekrutacja
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 500.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Grupa docelowa

Pracownicy Administracji Samorządowych

Cele i korzyści szkolenia

 • Umiejętność samodzielnego pisania wniosków o dotacje
 • Nabycie wiedzy o możliwościach uzyskania dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty) na wybrane przedsięwzięcia
 • Uzyskanie informacji o aktualnych programach operacyjnych
 • Nabycie umiejętności identyfikacji projektów mogących uzyskać wsparcie
 • Weryfikacja własnych pomysłów z wieloletnim praktykiem mającym doświadczenie w uzyskiwaniu dotacji unijnych

 1. Fundusze europejskie – możliwości uzyskania wsparcia
 • Zasady podziału środków finansowych w Polsce w latach 2014-2020
 • Dostępne środki unijne dla projektów z poziomu regionalnego
 • Dostępne środki unijne dla projektów z poziomu krajowego
 • Omówienie i wybór dotacji możliwych do uzyskania przez JST
 • Określenie jakie są możliwości sfinansowania przedsięwzięć w ramach Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020:
 • Ścieżka aplikowania o wsparcie
 • Wybór dokumentacji programowej – jakie dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie
 • Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie
 • ZIT czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 • Źródła informacji o funduszach europejskich, czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach
 1. Zasady konstruowania projektów inwestycyjnych
 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego
 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie
 • Analiza planowanych źródeł finansowania
 • Przygotowanie budżetu projektu
 • Procedura oceny wniosku

 

Marcin Kibitlewski

Wieloletni trener z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej.

Z wykształcenia ekonomista. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością. Stypendysta  Universidade da Beira Interior w Portugalii.

 Od ponad 10 lat zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 200 projektów na łączną kwotę ponad 150 mln zł. W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 1900 osób w trakcie ponad 4200 godzin szkoleniowych. Praca z dotacjami unijnymi jest dla niego pasją, którą stara się przekazać innym.