VAT 2016 w gminach i powiatach. Aktualne problemy rozliczeń w jednostkach samorządu terytorialnego

Miejsce Białystok
Koordynator Monika Perkowska
Email
Telefon 791 263 456
Data Rozpoczęcia 2016-05-16
Data Zakończenia 2016-05-17
Czas trwania 1 dzień (8h)
Cena 500.00
ZGŁOSZENIE UCZESTNIKA

Wyrażam zgodę na przesłanie oferty szkoleniowej.

Grupa docelowa

Przedstawiciele służb księgowych i podatkowych instytucji samorządu terytorialnego gmin i powiatów, jednostek i zakładów  budżetowych, spółek gmin i powiatów, instytucji kultury, ochrony zdrowia, oświaty, sportu.

Metody szkoleniowe

 • Wykład uzupełniony przezroczami ilustrującymi główne problemy rozliczania VAT w instytucjach samorządowych oraz kierunki dalszych zmian

 • Analiza przypadków zgłoszonych przez uczestników szkolenia

Cele i korzyści

 • Zapoznanie się z doświadczeniami zmian systemu podatkowego VAT od 2013 roku
 • Zapoznanie się z wykładnią prawa, interpretacjami fiskusa, orzecznictwem sądowym
 • Przygotowanie do weryfikacji stosowanych rozwiązań w rozliczaniu VAT
 • Efektywnego zarządzania tym podatkiem w procesie kolejnych zmian prawnych i reorganizacji instytucjonalnych

1.    Unijny system podatku od wartości dodanej. Dyrektywy, rozporządzenia, rola Trybunału Sprawiedliwości UE

 • Konsekwencje uchwały NSA z  24 czerwca 2013 roku o braku podmiotowości w podatku VAT jednostek budżetowych, aktualny stan prawny i perspektywy dalszych zmian, przewidywane konsekwencje wyroku Trybunału dla sytuacji gmin i powiatów w zakresie VAT
 • Optymalizacja VAT - wpływ reorganizacji systemu VAT na sytuację finansową samorządów, problem interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądów administracyjnych
 • Problem zadań własnych, czynności nieopodatkowanych, zwolnionych,  minionych okresów rozliczeniowych
 • Specyfika VAT w poszczególnych sferach działania samorządu – kultura, oświata, zdrowie, spółki komunalne

2.   Doświadczenia  z wdrażania generalnych  zmian w podatku VAT od r. 2013 – interpretacje organów  skarbowych, linie orzecznicze sądów administracyjnych, orzecznictwo TS UE

 • Faktury, podstawa opodatkowania, obowiązek podatkowy, prawo do odliczenia, proporcje odliczeń
 • Odwrócone obciążenie, towary „wrażliwe”, miejsce opodatkowania
 • Miejsce opodatkowania, system MOSS

3.   Samochody a VAT  

 • Derogacja unijna, regulacje krajowe, główne problemy rozliczeń, interpretacje, orzecznictwo sądowe  
 • Nowe zasady odliczania VAT od nabycia, leasingu i  eksploatacji pojazdów
 • VAT od sprzedaży pojazdów używanych. Zasady korekty podatku VAT od nabycia  i sprzedaży pojazdów

4.   2015 – nowe przepisy VAT

 • Prawo do odliczenia VAT naliczonego, nowe zasady ustalania proporcji odliczeń, korekty proporcji
 • Zmiany w ulgach na złe długi
 • Odwrotne obciążenie – zmiana zasad i zakresu stosowania, informacje podsumowujące
 • Solidarna odpowiedzialność za podatek VAT

5.   Ryzyko związane z wystawianiem dokumentów, ewidencjonowaniem, rozliczaniem podatku VAT

6.   Zmiany w ordynacji podatkowej a system podatku VAT

7.   Problemy zgłoszone przez uczestników szkolenia, aktualności

Jarosław Małyszko

Doradca podatkowy (nr wpisu 00527)  i szkoleniowiec w zakresie VAT i prowadzenia działalności gospodarczej.

Absolwent Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Statystyka.

Specjalizuje się ogólnie pojętej tematyce VAT, również w zakresie jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielniach mieszkaniowych i wspólnotach, nowych zasad opodatkowania usług elektronicznych, telekomunikacyjnych i nadawczych w UE (procedura MOSS).

Stały uczestnik statutowych szkoleń i konferencji Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Zawsze na bieżąco z aktualnymi interpretacjami organów skarbowych, linię orzeczniczą sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE.