KOMUNIKAT W SPRAWIE SZKOLEŃ

DLA SZKOLNYCH ORGANIZATORÓW ROZWOJU EDUKACJI (SORE)

Szanowni Państwo, 

Wykonawca zamówienia na „Przeprowadzenie szkoleń dla Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE)”, w związku z informacją otrzymaną z Ośrodka Rozwoju Edukacji (Zamawiającego usługę), dotyczącą zmian warunków i terminów projektu „Bezpośrednie wspomaganie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”, w porozumieniu z ORE, ustali nowy harmonogram szkoleń dla SORE, który zakładać będzie, iż w wybranych województwach szkolenia rozpoczną się przed wakacjami, a w innych po wakacjach. Co istotne, powyższa zmiana w żaden sposób nie będzie blokowała dostępu do konkursu w ramach projektu „Bezpośrednie wspomaganie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli”. 

Szczegółowy harmonogram szkoleń zostanie umieszczony na stronie zamówienia - www.szkolenia-sore.pl.

Proponowana zmiana przyczyni się do lepszej efektywności, organizacji i współpracy. 

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy. 

Z poważaniem 

Zespół PM Group