UWAGA! Trwa rekrutacja do projektu „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3? – szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PM Group Laax sp.z o.o. i Zegar Słoneczny sp. z o.o. mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 – szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego.

Projekt jest skierowany do przedstawicieli gmin (liczących do 5000 mieszkańców) odpowiedzialnych za tworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z województw kujawsko – pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego.

  Serdecznie zapraszamy:

 • wójtów, burmistrzów gmin i ich zastępców od spraw społecznych;
 • członków rad gminnych (np. członkowie komisji ds. społecznych);
 • pracowników urzędów, biur, jednostek pomocniczych, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych lub innych jednostek organizacyjnych gminy.
  W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • 3-dniowe szkolenie z zakresu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, diagnozy potrzeb funkcjonowania placówki wczesnej edukacji i opieki, plany tworzenia rozwoju, zagadnienia związane z finansowaniem, współpraca na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego, wymaganiami lokalowymi i sanitarnymi, kwalifikacjami kadry;
 • materiały szkoleniowe;
 • zwrot kosztów dojazdu;
 • wyżywienie podczas szkoleń (przerwy kawowe i obiad);
 • ubezpieczenie NNW;
 • certyfikat ukończenia szkolenia.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w biurze projektu:


PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Legionowa 28 lok. 101,

15-281 Białystok

Tel. 533 333 414,

e-mail: projekty@skolenia-polska.pl

oraz na stronie internetowej http://szkolenia-polska.pl/instytucje-opieki-nad-dziecmi