Rekrutacja do projektu "Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielości"

Uwaga! Trwa rekrutacja uczestników do projektu!

Jeżeli jesteś młodą osobą, która opuściła w ciągu ostatniego roku pieczę zastępczą, nie pracujesz i nie uczysz się stacjonarnie (dziennie), zamieszkujesz województwo mazowieckie i potrzebujesz wsparcia na samodzielnej drodze życia, POMOŻEMY CI.

Z nami zdobędziesz nowe kompetencje, kwalifikacje zawodowe dostosowane do potrzeb mazowieckiego rynku pracy, doświadczenie i pracę!

    W projekcie przewidziano wsparcie w postaci:
  • identyfikacji potrzeb uczestników oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  • poradnictwo zawodowe,
  • poradnictwo psychospołeczne,
  • wsparcie psychologiczno – doradcze,
  • szkolenia zawodowe i komputerowe (certyfikaty),
  • staże zawodowe,
  • ofertę zatrudnienia skierowaną specjalnie do ciebie!
  ZAPRASZAMY Cię do udziału w projekcie „Wsparcie wychowanków na drodze ku samodzielności”