Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

W dniu 2 marca 2017r. PM Group Laax Sp. z o.o. Sp. k. podpisała umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na organizację 7 jednodniowych spotkań i szkoleń dla około 420 odbiorców działań PARP. Przewidywany okres realizacji projektu to miesiące marzec oraz kwiecień 2017. Spotkania dotyczą działań oraz poddziałań w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW). Umowa w ramach projektu obejmuje m.in.:

  • Zapewnienie sal szkoleniowych w centrum Warszawy
  • Obsługę gastronomiczną
  • Zagwarantowanie usługi fotograficznej oraz rejestracji spotkań (transmisja on-line i audio)
  • Zapewnienie eksperta z zakresu działań/poddziałań POIR oraz POPW
  • Rekrutacja uczestników
  • Przygotowanie materiałów szkoleniowych
  • Zapewnienie osoby do obsługi recepcji oraz obsługi technicznej i obsługi komunikacyjnej
Więcej informacji dotyczących spotkań znajdą Państwo na stronie internetowej PARP.