Szkolenia na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Dnia 12.10.2016 r. podpisaliśmy umowę na realizację dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 30 jednodniowych szkoleń specjalistycznych w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Szkolenia będą dotyczyły następujących tematów:

 • Pomoc publiczna i pomoc de minimis – obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014 – 2020.
 • Biznes Plan.
 • Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi oraz zasada konkurencyjności – obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014 – 2020. Najczęściej popełniane błędy.
 • Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych.
 • Ewidencja księgowa w kontekście rozliczenia projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020.

Wszyscy uczestnicy mają zapewniony BEZPŁATNY udział w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów oraz całodzienne wyżywienie.
Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, poprzez ankietę zgłoszeniową, która jest dostępna na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – www.funduszedlamazowsza.eu
Warunkiem udziału w szkoleniu jest wysłanie kompletnie wypełnionej ankiety na adres: specjalistyczne@mazowia.eu
Po więcej informacji zapraszamy również na naszą stronę: www.szkolenia-polska.pl/mazowia
Serdecznie zapraszamy

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (SUS 2.0)

Z przyjemnością informujemy, że pomyślnie przeszliśmy procedurę akredytacyjną przeprowadzoną przez DEKRA Certification. Skutecznie realizujemy wymagania standardu SUS 2.0. Niniejszy certyfikat umożliwi naszej firmie realizację szkoleń dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 za pośrednictwem Rejestru Usług Rozwojowych (baza RUR).

 

 

Wersja cyfrowa certyfikatu

PM Group Laax w rankingu Gepardy Biznesu 2015

Logo-promocyjne-Gepard-Biznesu-20151

W tym roku, po raz kolejny PM Group Laax znalazł się w rankingu Gepardy Biznesu 2015 Branży Edukacyjnej.

Jesteśmy najbardziej dynamicznie rozwijającą się firmą z branży szkoleniowej z terenu woj. podlaskiego (1 miejsce w rankingu), w skali kraju plasujemy się na 37 miejscu.

http://businessnow.pl/9399,gepardy-biznesu-2015-branzy-edukacyjnej-2.html

Konferencja z Nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych

konferencja
Wraz ze specjalistami z zamówień publicznych z kancelarii KZP i ASW, zorganizowaliśmy w Warszawie konferencję z nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przybliżając jej uczestnikom zmiany przepisów. Tematy jakie były poruszane to m.in. warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełniania, podmioty trzecie/podwykonawstwo, przesłanki wykluczenia z postępowania, zmiany umów, kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty, tryby udzielania zamówień publicznych. Po każdym wykładzie prelegenci odpowiadali na zadawane przez uczestników pytania.

Konferencja nt. Nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

 
 

Wybitni specjaliści z tematyki zamówień publicznych
serdecznie zapraszają na konferencję nt.

„Nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych”

30.06.2016 r.

Centrum Konferencyjne KOPERNIK w Warszawie
ul. M. Kopernika 30


Przygotuj się na zmiany przepisów o zamówieniach publicznych
Niech nowelizacja Cię nie zaskoczy

kryteria pozacenowe
partnerstwo innowacyjne
klauzule społeczne
zwiększenie udziału małych i średnich firm w przetargach

to nieliczne aspekty regulowane przez mającą wejść w życie znowelizowaną ustawę prawo zamówień publicznych


Realizujesz duże projekty dofinansowane z programów unijnych
i jesteś małym/średnim przedsiębiorcą wkraczającym
na rynek zamówień publicznych?

To spotkanie jest dedykowane specjalnie dla Ciebie
Nieznajomość prawa szkodzi i nieusprawiedliwa od jego niestosowania

Zapisz się już dziś


Prelegenci:

Marek Tomasik
Wojciech Adamczyk
Dominik Wojcieszek
 
Tomasz Saganowski
Wojciech Damian Budzis
 


Koszt uczestnictwa w szkoleniu: 99zł/os netto

Patroni:


 
 
 
 
www.szkoleniapolska.pl
+48 692 761 959
 

Spotkania informacyjne w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorców z województwa lubuskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego oraz Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów zapraszają lubuskich przedsiębiorców na bezpłatne spotkania informacyjne w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorców z województwa lubuskiego w ramach projektu systemowego pt. „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”

Celem spotkań jest przekazanie przedsiębiorcom informacji niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Tematyka spotkania obejmuje:

 • świadczenie usług na terenie Unii Europejskiej (np. wymogi formalno-prawne, zakładanie działalności gospodarczej, spółek, otwieranie filii, delegowanie pracowników itp. ze szczególnym uwzględnieniem rynków: Niemiec, Holandii i Skandynawii)
 • zasady Incoterms
 • handel z rynkami poza-unijnymi
 • promocja na rynkach zagranicznych
 • protokół dyplomatyczny

więcej informacji: www.szkolenia-polska.pl/lubuskie

Środki w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Nawet 11 tysięcy złotych dofinansowania na szkolenia w ramach środków z Krajowego Funduszu szkoleniowego:


100% dofinansowania – urzędy i przedsiębiorstwa zatrudniające od 1 do 9 pracowników

80% dofinansowania – urzędy i przedsiębiorstwa zatrudniające do 249 pracowników

Oferujemy bezpłatną pomoc w organizacji formalności i doborze szkolenia

Kategorie proponowanych szkoleń w ramach środków KFS:

 • nowelizacja ustawy – prawo pracy
 • czas pracy kierowców
 • program Płatnik
 • program Symfonia Kadry i Płace
 • PUAP
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalista ds. kadr
 • specjalista ds. wynagrodzeń

Szkolenia z zakresu zamówień publicznych

 • zamówienia publiczne dla wykonawców
 • prawo zamówień publicznych w praktyce
 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie udzielania zamówień publicznych
 • audyt zamówień publicznych

Szkolenia z zakresu funduszy europejskich:

 • innowacyjność w nowym okresie programowania 2014 – 2020/li>
 • projekty dla samorządów w ramach EFS – POWER i Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
 • kwalifikowalność kosztów i rozliczanie projektów w perspektywie 2014-2020
 • pomoc publiczna i pomoc de minimis w ramach programów operacyjnych 2014-2020
 • studnium wykonalności
 • pozyskiwanie funduszy europejskich

Szkolenia z zakresu zarządzania projektami:

 • zarządzanie projektem budowlanym w praktyce
 • zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym
 • zarządzanie projektami wg standardu project management institute
 • warsztaty skutecznego zarządzania projektami
 • komunikacja i praca zespołowa w projekcie
 • zarządzanie jakością w projektach
 • zarządzanie ryzykiem i budżetowanie projektu

Szkolenia z zakresu badań i analiz:

 • zarządzanie projektem budowlanym w praktyce
 • zarządzanie projektami i kierowanie zespołem projektowym
 • zarządzanie projektami wg standardu project management institute
 • warsztaty skutecznego zarządzania projektami
 • komunikacja i praca zespołowa w projekcie
 • zarządzanie jakością w projektach
 • zarządzanie ryzykiem i budżetowanie projektu
 • analiza statystyczna w Excelu
 • przetwarzanie danych w programie Excel
 • analiza finansowa i ekonomiczna

Szkolenia komputerowe:

 • pakiet Microsoft Office
 • administrator systemu Linux/Unix
 • szkolenia WWW
 • projektowanie i wizualizacja graficzna
 • projektowanie CAD

Szkolenia księgowe, szklenia podatkowe:

 • kategorie prewspółczynników w podatku VAT w gminie w 2016 roku
 • konsolidacja sprawozdań finansowych
 • zaawansowane instrumenty finansowe
 • kurs – specjalista ds. podatków
 • podatek odroczony
 • środki trwałe i ewidencja środków trwałych
 • zmiany w ustawie o rachunkowości w 2016 roku
 • aktywa rzeczowe i niematerialne
 • VAT, CIT i PIT w 2016 roku

Szkolenia prawne:

 • nowelizacje ustaw (np. prawo budowlane, ustawa o ewidencji ludności, podatki)
 • sporządzanie umów dzierżawy w gminach
 • ewidencja ludności i dowody osobiste – zmiany i praktyczne problemy w związku z ustawą o ewidencji ludności i ustawą o dowodach osobistych
 • prawo budowlane
 • odpowiedzialność karna i cywilna
 • windykacja należności
 • własność intelektualna
 • prawo autorskie

Dodatkowe szkolenia skierowane do Instytucji budżetowych:

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • dostęp do informacji publicznej
 • ochrona danych osobowych
 • platforma PUE
 • nowelizacje prawne (ochrona środowiska, 500+, ustawa o pomocy publicznej, świadczenia rodzinne, gospodarka odpadami komunalnymi)
 • problematyka podziałów nieruchomości w praktyce gmin
 • składanie oświadczeń majątkowych w samorządzie terytorialnym
 • zmiany zasad naliczania odsetek od 1 stycznia 2016 roku
 • polityka rachunkowości i instrukcje wewnętrzne w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
 • ewidencja i rozliczanie środków pomocowych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego
 • Zasady budżetowania, planowania i angażowania w PINB, a w szczególności podstawy prawne dotyczące planowania i zmian w sferze wynagrodzeń

Szkolenia na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości

Podpisaliśmy umowę na zamówienie obejmujące kompleksową organizację, przeprowadzenie i obsługę logistyczną szkoleń skierowanych do 840 osób, wraz z zapewnieniem dla nich bazy noclegowej, wyżywienia oraz materiałów szkoleniowych.
Szkolenia zostaną przeprowadzone w ramach projektu „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach Programu Operacyjnego „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014.

Szkolenia będą odbywać się w 10 lokalizacjach, tj. Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Katowice Wrocław.

image001

Realizacja projektu na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uprzejmie informujemy, że 3 listopada 2015 r. pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a firmą PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k., została zawarta umowa dotycząca organizacji spotkań na terenie kraju w ramach projektów systemowych POKL i POIG. Do chwili obecnej udało się zrealizować następujące spotkania:

 1. Dwudniowa konferencja MOB Wydziału ARTES LIBERALES UW pn. „Między przedmiotami. Czy szkoła może przygotować do studiów między obszarowych?” w Warszawie w dniach 04-05.11.2015 w ramach projektu Strategii wprowadzania i oceny między obszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce.
 2. Dwudniowe warsztaty w ramach projektu systemowego pn. „Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów z zagranicy w polskich uczelniach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniach 12-13.11.2015 w Warszawie.
 3. Jednodniowe szkolenie dotyczące systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w ramach projektu Integracja Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym (Pol-on) z Głównym Urzędem Statystycznym w dniu 16.11.2015 w WarszawieTermin realizacji umowy: IV Kwartał 2015 r.