Oferta badań - czytaj więcej

Badania marketingowe

Badania marketingowe są najlepszym sposobem na zebranie informacji odpowiedzialnych za sprawne działanie Twojej firmy. PM Group LAAX świadczy usługi w realizacji badań marketingowych. Dzięki rozbudowanemu call-center oraz grupie ankieterów możemy pozyskiwać wiedzę z rynku a następnie ją przeanalizować. Realizowane przez Nas badania łączą w sobie obiektywną informację rynkową z profesjonalną analizą obejmującą czynności z wykorzystaniem statystyki i prezentacji wyników realizowanego badania marketingowego. Każdemu z Klientów zapewniamy indywidualne podejście badawcze i rozsądne ceny.

Oferujemy m.in.:

 • badania rynku
 • badania poziomu satysfakcji klienta
 • badanie potrzeb szkoleniowych
 • analizę procesów wewnątrz firmy (badania konkurencji, pracownicze, dystrybucji i kanałów sprzedaży)
 • mystery shopping
 • badanie wizerunku marki
 • testowanie konceptów, logotypów i haseł reklamowych

badania_marketingowe

Dzięki kompleksowej ofercie usług i zespołowi skutecznych specjalistów, jesteśmy w stanie zaoferować Państwu rozwiązania szyte na miarę. Klienci niezwykle cenią sobie w naszej pracy należytą staranność wykonania, terminowość oraz przydatność informacji.

Dotychczas z naszych usług w zakresie badań skorzystali m.in.: GIZO Grzegorz Niewiński, Centrum Informatyki ZETO S.A., Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Miasto Białystok oraz Superbet Sp.J.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej oferty badawczej.

Jednym z podstawowych elementów gospodarki rynkowej jest marketing. American Association określa marketing jako: "planowanie, koordynację i kontrolę wszystkich aktywnych przedsiębiorstw działających na aktualnym i potencjalnym rynku gdzie przez trwałe zaspokojenie potrzeb klientów powinny zostać zrealizowane cele przedsiębiorstwa”.

Badania marketingowe- funkcje

.

Procedura badań marketingowych

Badanie potrzeb szkoleniowych

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jest pierwszym etapem procesu szkoleniowego pracowników. Dostarcza ogólnej diagnozy organizacji, poddając szczególnej analizie kapitał ludzki. Celem dokonania analizy potrzeb szkoleniowych jest ustalenie rozbieżności pomiędzy stanem aktualnym organizacji a pożądanym. Staranne przeprowadzenie identyfikacji potrzeb umożliwia zatem dostrzeżenie aktualnych potrzeb oraz przewidzenie przeszłych, wymagających interwencji w postaci szkoleń lub przeprowadzenia zmian w organizacji.

Analiza potrzeb szkoleniowych decyduje o użyteczności i korzyściach płynących z całego procesu szkoleniowego. Zbierając informacje należy umieć dostrzec to, co dzieje się „tu i teraz” w organizacji, ale także mieć wizję tego, co będzie się działo w przyszłości. Spojrzenie z szerszej perspektywy wymagające twórczego podejścia, logicznego myślenia, dokonywania wielu analiz i porównań wpływa na możliwość pozyskiwania istotnych informacji pomagających w prawidłowym rozwoju zasobów ludzkich i poszerzaniu ich kompetencji.

Dlaczego warto przeprowadzać badania potrzeb szkoleniowych wśród pracowników?

W ramach określania potrzeb szkoleniowych przeprowadzane są też ankiety lub rozmowy z pracownikami. Mają oni wtedy możliwość wypowiedzenia się, w jakim kierunku chcieliby się rozwijać, przy jakich zadaniach najczęściej napotykają barierę własnych umiejętności, jakie widzą ogólne potrzeby podwyższania kwalifikacji

Każda analiza potrzeb szkoleniowych powinna zakończyć się jasnym określeniem celu szkolenia lub szkoleń. Powinien on być opisany tak, aby łatwo było następnie sprawdzić, jakie efekty przyniosło szkolenie. 

Badania poziomu satysfakcji klienta

Badanie satysfakcji klientów jest jednym z podstawowych narzędzi wspierających budowanie długotrwałych relacji, opartych na lojalności klienta, jeżeli działalność jest prowadzona na wysoce konkurencyjnym rynku. Dzięki badaniu możliwe jest zdefiniowanie poziomu satysfakcji faktycznych klientów z kontaktu z firmą, przed, w trakcie i po sprzedaży. 

Dzięki badaniom satysfakcji klientów organizacja zyskuje cenne informacje na temat pożądanego schematu obsługi, charakterystyki relacji na linii klient-pracownik, kompetencji pracowników, profilu klienta a także jakości samych usług i produktów.

Przebieg badania:

 • W pierwszej kolejności definiowane są obszary, w których firma chce poznać zdanie nabywców swoich produktów lub usług. 
 • Następnie nasi przeszkoleni pracownicy kontaktują się telefonicznie z wybraną grupą i zadają im przygotowane wcześniej pytania. 

Dlaczego warto badać satysfakcję klientów?

Dla uzyskanie pełnego obrazu jakości obsługi klienta warto porównywać wyniki badań satysfakcji klientów z badaniami Mystery Shopping.

Mystery Shopping to jedna z najpopularniejszych metod badania jakości obsługi klienta. W odróżnieniu od innych badań pozwala ona na stosunkowo wysoką obiektywność oceny. W ramach badań Mystery Shopping pracownicy są bowiem obserwowani w naturalnej sytuacji w miejscu pracy, a ich zachowania i reakcje notowane przez „tajemniczych klientów”- specjalnie przeszkolonych pracowników odpowiadający profilem typowym klientom firmy (np. sklepu, hotelu, zakładu usługowego). Wcielając się w rolę klientów firmy, tajemniczy klienci obserwują zachowania personelu organizacji i na tej podstawie zdają relację z przebiegu całego procesu obsługi. Uzyskane w ten sposób informacje służą do modyfikacji schematu obsługi klienta tak, by dostosować go do potrzeb grup docelowych. 

Badanie wizerunku marki

Badania wizerunku marki umożliwiają określenie zgodności wizerunku firmy zidentyfikowanego przez klientów i kontrahentów z wizerunkiem pierwotnie zakładanym przez danego przedsiębiorcę. Podczas badania ustalane jest, jak respondent ocenia różne cechy (elementy wizerunkowe) np. nazwę, logo, opakowanie, cenę, a następnie określane jest jak poprzez te elementy postrzegana jest marka, np.  nowoczesna, trwała, prestiżowa, itp.

badanie_satysfakcjiTypowymi pytaniami badawczymi, na które odpowiadają badania wizerunkowe to:

 • Jaka jest wiedza na temat marki i jakie są jej źródła?
 • Jakie skojarzenia są przypisywane marce w zakresie np. cech użytkowych, sytuacji użycia, typu użytkownika, korzyści symbolicznych itp.
 • Jakie uczucia i doznania towarzyszą użytkowaniu marki?
 • Jak konsumenci postrzegają markę na tle marek konkurencyjnych? Czy marka wyróżnia się na rynku, czy jest postrzegana jako wyjątkowa?
 • Jakie są motywy zakupu marek? Jakie elementy stanowią barierę w zakupie marki?
 • Jakie są preferencje i oczekiwania wobec marki?
 • Jakie są mocne i słabe strony wizerunku marki?
 • Jaki wpływ na wizerunek marki maja działania promocyjne?

Informacje uzyskane w badaniach wizerunku marki stanowią przesłankę decyzji marketingowych: Czy umacniać wizerunek marki, czy może go zmienić? W jaki sposób komunikować się z rynkiem?

Tożsamość marki to nie to samo co aktualne postrzeganie marki przez konsumentów (wizerunek marki). Konsument może postrzegać ją inaczej niż wynikałoby to z początkowych zamierzeń. Dzięki tożsamości możliwe jest podjęcie właściwych decyzji. Te zaś wpływają na to, jak postrzegana jest marka. Postrzeganie jest kluczem, według którego konsumenci podejmują decyzje. Tworząc markę, warto dokładnie określić jej tożsamość. Stanie się ona punktem wyjścia dla podejmowanych działań. A w oparciu o tę tożsamość możliwe będzie przeprowadzenie badań i porównanie z nią aktualnego sposobu postrzegania brandu. Tożsamość marki stanowi cel do osiągnięcia – wizerunek zgodny z jej tożsamością. Ale osiągnięcie tego celu wymaga zaangażowania i codziennej pracy u podstaw. Jest to jednak niezbędny element prowadzący do uzyskania długoterminowego sukcesu w biznesie.