Konferencja z Nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych

konferencja
Wraz ze specjalistami z zamówień publicznych z kancelarii KZP i ASW, zorganizowaliśmy w Warszawie konferencję z nowelizacji ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przybliżając jej uczestnikom zmiany przepisów. Tematy jakie były poruszane to m.in. warunki udziału w postępowaniu i ocena ich spełniania, podmioty trzecie/podwykonawstwo, przesłanki wykluczenia z postępowania, zmiany umów, kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty, tryby udzielania zamówień publicznych. Po każdym wykładzie prelegenci odpowiadali na zadawane przez uczestników pytania.