UWAGA! Trwa rekrutacja do projektu „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3?”

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3?” realizowanego przez PM GROUP LAAX w ramach projektu na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje w zakładce Projekty : http://szkolenia-polska.pl/projekty/instytucje-opieki-nad-dziecmi

 

 

 

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach programu POWER 2014-2020 z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dnia 16 marca 2017 r. PM Group Laax sp. z o.o. sp. k. zawarła umowę z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie projektu „Jak utworzyć i poprowadzić instytucje opieki nad dziećmi do lat 3? – szkolenia i warsztaty praktyczne dla przedstawicieli samorządu gminnego”. Partnerem projektu jest Zegar Słoneczny sp. z o.o., który świadczy kompleksowe wsparcie dla osób prawnych i fizycznych zainteresowanych założeniem lub już prowadzących placówki wczesnej edukacji i opieki (żłobki, kluby dziecięce, miejsca opieki prowadzonej przez dziennych opiekunów, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego).

W ramach projektu zaplanowano organizację 52 trzydniowych szkoleń dla około 728 przedstawicieli gmin (liczących do 5000 mieszkańców) odpowiedzialnych za tworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 z obszaru województwa mazowieckiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

Projekt będzie realizowany od 02.01.2017 r. do 31.07.2018 r.

Wartość projektu wynosi 959 880,00 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego to aż 931 083,60 zł.