Szkolenia na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Dnia 12.10.2016 r. podpisaliśmy umowę na realizację dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 30 jednodniowych szkoleń specjalistycznych w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach. Szkolenia będą dotyczyły następujących tematów:

  • Pomoc publiczna i pomoc de minimis – obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014 – 2020.
  • Biznes Plan.
  • Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi oraz zasada konkurencyjności – obowiązki beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WM 2014 – 2020. Najczęściej popełniane błędy.
  • Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych.
  • Ewidencja księgowa w kontekście rozliczenia projektów w ramach RPO WM 2014 – 2020.

Wszyscy uczestnicy mają zapewniony BEZPŁATNY udział w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych trenerów oraz całodzienne wyżywienie.
Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, poprzez ankietę zgłoszeniową, która jest dostępna na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – www.funduszedlamazowsza.eu
Warunkiem udziału w szkoleniu jest wysłanie kompletnie wypełnionej ankiety na adres: specjalistyczne@mazowia.eu
Po więcej informacji zapraszamy również na naszą stronę: www.szkolenia-polska.pl/mazowia
Serdecznie zapraszamy