Realizacja projektu na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Uprzejmie informujemy, że 3 listopada 2015 r. pomiędzy Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a firmą PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k., została zawarta umowa dotycząca organizacji spotkań na terenie kraju w ramach projektów systemowych POKL i POIG. Do chwili obecnej udało się zrealizować następujące spotkania:

  1. Dwudniowa konferencja MOB Wydziału ARTES LIBERALES UW pn. „Między przedmiotami. Czy szkoła może przygotować do studiów między obszarowych?” w Warszawie w dniach 04-05.11.2015 w ramach projektu Strategii wprowadzania i oceny między obszarowych studiów i badań w uczelniach w kontekście reform szkolnictwa w Polsce.
  2. Dwudniowe warsztaty w ramach projektu systemowego pn. „Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów z zagranicy w polskich uczelniach” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w dniach 12-13.11.2015 w Warszawie.
  3. Jednodniowe szkolenie dotyczące systemu informacji o szkolnictwie wyższym POL-on w ramach projektu Integracja Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym (Pol-on) z Głównym Urzędem Statystycznym w dniu 16.11.2015 w WarszawieTermin realizacji umowy: IV Kwartał 2015 r.